Subdiviziuni
Serviciul Analiză, Monitorizare și Evaluarea politicilor

SARCINILE ȘI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI:
 

1. Elaborează proiecte de politici publice în domeniul turismului;
2. Coordonează modul de elaborare şi implementare a cadrului legal şi normativ, a strategiilor şi politicilor statului în domeniul turismului;
3. Coordonează procesul de implementare în plan naţional a strategiilor şi politicilor statului în domeniu;
4. Monitorizează şi evaluează implementarea strategiilor şi politicilor statului în domeniu;
5. Asigură coordonarea activităţii de elaborare a politicilor în domeniul turismului;
6. Consolidează capacităţile de planificare strategică, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniu;
7. Analizează proiectele de acte normative în domeniul turismului elaborate atît de autorităţile internaţionale cît şi naţionale pentru a fi asigurată concordanţa acestora cu politicile existente;
8. Facilitează participarea tuturor factorilor interesaţi la procesul de elaborare, analiză, monitorizare şi evaluare a politicilor în domeniul turismului.

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206