Subdiviziuni
Direcție Reglementare și Control al Calității

 

 SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE DIRECŢIE: 

 

 1.  Participă la conducerea/managementul Direcţiei ;
 2.  Elaborează planurile de activități şi a rapoartele privind activitatea Direcţiei;
 3.  Organizează activitatea de pregătire profesionala a personalului direcţiei;
 4.  Elaborează propunerile de perfecţionare a legislaţiei;
 5.  Asigură desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
 6.  Asigură conformitatea activităţii colaboratorilor cu politicile, procedurile, regulamentele Agenţiei.
 7.  Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
 8.  Perfectează în termen şi calitativ toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
 9.  Participă la elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei;
 10.  Participă la elaborarea planurilor de acțiuni şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
 11.  Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie
 12.  Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
 13.  Perfectează în termen şi calitativ a toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
 14.  Participă la elaborarea propunerilor de perfecţionare a legislaţiei;
 15.  Participă la elaborarea planurilor de activități şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
 16.  Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie.
 17.  Participă la desfăşurarea la nivel naţional a activităţii de reglementare şi control al calităţii, inclusiv în colaborare cu alte instituţii abilitate;
 18.  Perfectează în termen şi calitativ a toate materialele primite la executare cu aplicarea şi respectarea strictă a legislaţiei;
 19.  Participă la elaborarea planurilor de activități şi a rapoartelor privind activitatea Direcţiei;
 20.  Pregăteşte materialele pentru popularizarea şi mediatizarea rezultatelor activităţilor desfăşurate de Direcţie;
 21.  Asigură evidenţa registrelor Direcţiei.

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206