Puncte de atracţie turistică
Ansamblul monastic ”Sf. Treime de la Rudi”
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010

Ansamblul monastic ”Sf. Treime” de la Rudi, din sec XIX - anii 30 ai sec. XX, este situat în pădure, în unul din cele trei canioane (într-o trecere îngustă) a landșaftului rezervației naturale Rudi - Arionești. Aflat lîngă un mic pîrăiaș cu numele Bulboaca, pe o terasă însorită din centrul canionului, mănăstirea este înconjurată de stînci cenușii calcaroase, acoperite cu tufiș. Documentele atestă construcția mănăstirii între 1774 și 1777, concepută pe timpul lui Duca Vodă și terminată de Grigore Ghica Vodă. În alte date se menționează anul 1772 cu participarea lui Simion Donciul, negustor din Movilău, și a fraților proprietari Andronache și Teodor Rudi, descendenți din neamul credinciosului Eustati Rudi, fost mare armaș din Suceava, căruia Ștefan cel Mare printr-un uric emis la 23.02.1470 i-a dăruit ”în a noastră Țară a Moldovei ocinile de drepte Samoleuca Mare și Mică”, numită și Rudi.

Cutremurul de pămînt din 1829 a ruinat biserica. O ironie a soartei a făcut ca timp de 75 de ani mănăstirea , acest monument zidit într-un stil neoromânesc, să fie dat uitării. Datorită păstrării și conservării, biserica a fost salvată de reparații și transformări, care ar fi nimicit urmele acestei arhitecturi atît de armonioase și frumoase în simplitatea ei naivă. Arhitectura bisericii din Rudi are un caracer bine pronunțat al bisericii moldovenești din sec. XVI - înc. sec. XVII. Este, deci, o enigmă: de unde s-a luat această arhitectură din epoca lui Ștefan cel Mare tocmai la marginea cea mai îndepărtată a țării și peste o perioadă de 100 de ani, cînd asemenea biserici nu se mai zideau în restul Moldovei?

În anii 1921 - 1924 mănăstirea a fost restaurată și pusă în funcțiune. Mai apoi aici a fost plasată o școală de dascăli. La sf. anilor 60 și pînă în 1994 localul mănăstirii a fost folosit în alte scopuri.  După 1994 a fost redeschisă. În prezent aici își desfășoară activitatea o mănăstire de maici.

La mănăstire se păstrează o colecție valoroasă de covoare vechi de la începutul și jumătatea sec. XIX - dintre acestea un număr destul de mare se află la cetățenii mai în vîrstă din satul Rudi. Cercetările pe teren ale Ecaterinei Cernous, specialistă în arta covoarelor, efectuate în anul 2000, au atestat  în acest sat 120 de covoare vechi, dintre care peste 25 de mare valoare artistică.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova. - Chișinău, 2005.   

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310402
Total ieri: 283
Total azi: 38