Puncte de atracţie turistică
Pădurea Domnească
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010

Un interes deosebit (chiar la scară europeană) reprezintă rezervația științifică ”Pădurea Domnească”, și care ocupă o suprafață de 6032 ha (inclusiv păduri - 5160 ha). Ea se întinde de la rezervația peisagstică ”Suta de Movile” din regiunea de nord-vest pee o lungime de peste 40 km în jos pe malul stîng al Prutului, între satele Cobani și Pruteni. Rezervația a fost creată în scopul păstrării celui mai reprezentativ areal de pădure de luncă și mlaștini (este cel mai bătrîn masiv forestier din ținut și una din cele mai vechi păduri de luncă din Europa), conservării, regenerării ecologice și restabilirii biodiversității ecositemelor din luncă. Vegetația de aici s-a format atît sub influența regimului apelor Prutului, cît și a sistemului de gîrle în care pătrundeau apele rîului și ale afluentului lui Camenca pînă la construcția barajului Costești-Stînca. În rezervație s-au păstrat vreo 730 specii de plante din cele 1200 ale florei autohtone, înregistrate în republică și peste 200 specii de animale. Cea mai mare parte a pădurii naturale din rezervație este alcătuită din arborete de stejar pedunculat (1017,7 ha), plop negru (34,8 ha). Diintre alte specii se întîlnesc frasinul, arinul alb și negru, salcia moale, etc.

Pe teritoriul rezervației ”Pădurea Domnească”, în apropierea satului Moara Domnească se află cea mai mare grupare de stejari seculari din Republica Moldova. Aici sînt cîteva pîlcuri cu o suprafață totală de 108 ha cu arbori, vîrsta cărora depășește 200-250 de ani, unii atingînd înălțimea de 30 metri și mai mult. Printre ei se află un stejar viguros de 450 de ani, avînd o înălțime de peste 35 metri și lungimea circumferinței tulpinii la nivelul staturii umane de peste 9 metri.

Din subarboret fac parte alunul, coacăzul, vița de vie sălbatică (de pădure), dumbrăvița, sparanghelul, angelica, laleaua pestriță, ghiocelul alb, viorelele, bujorul, lăcrămioara. Această floră de baltă și de stepă formează o oază de adăpost pentru fauna sărăcită din republică. În rezervație sînt atestate peste 80 de specii de plante rare, incluse în cartea roșiea Republicii Moldova. Din speciile faunistice rare de aici fac parte cerbul nobil, jderul d pădure, jderul depiatră, pisica sălbatică, vidra, nevăstuica; din păsărri - lopătarul, lebăda, egreta mare albă, ciocănitoarea neagră. Se întîlnește broasca țestoasă de bltă ș.a. Sînt căprioare și mistreți.

În rezervație, în apropierea satului Balatina există o colonie unică de păsări de baltă (peste 100 de cuiburi) cu denumirea de ”Țara Bîtlanilor”. Colonia este formată din stîrcul (bîtlanul) cenușiu, stîrcul de noapte, egreta mică, păsări elegante și rare.Stabilirea egretei a determinat prezența și concentrarea în acest loc a unor specii de răpitoare, cum ar fi pisica sălbatică, vulpea, jderul de pădure, cîinele enot. 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310408
Total ieri: 236
Total azi: 44