Puncte de atracţie turistică
Monumente de arhitectură peisagistică ale Regiunii Nistrul de Mijloc
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010

În partea basarabeană a Regiunii Nistrul de Mijloc se află trei monumente de arhitectură peisagistică : parcul din satul Cuhureștii de Jos (3 ha), parcul conacului boierului Melega din s. Temeleuți (3,8 ha), fondat în 1903 - 1908, în care cresc mai mult de 50 de specii de copaci și arbuști, dintre care 40 de forme exotice și parcul natural din Napadova, fondat la înc sec. XX, lîngă conacul familiei N.V. Regiu. Un frumos parc cu mulți arbori seculari se află în orașul Camenca. El a afost fondat în 1842 și ocupă 27,3 ha cu o colecție dendrologică de peste 100 de specii.

În Regiunea Nistrul de Mijloc sînt luați sub ocrotire 29  arbori seculari (18 stejari pedunculați, 10 plopi cenușii și 1 păr pădureț), cei mai mulți dintre care în ocoalele silvice Rașcov, Cuhurești, Soroca și orașul Camenca (10 plopi cenușii), lîngă satul Olișcani (10 stejari seculari). În s. Rașcov se află un stejar pedunculat ”Doi frați”.

În curtea bisericii din comuna Cobîlea se află cel mai bătrîn arbore din Republica Moldova (cu vîrstă de peste 700 de ani, după alte opinii - chiar peste 800 de ani) - stejarul lui Ștefan cel Mare, sub care, conform legendei, s-ar fi odihnit domnitorul după ce a asistat la o liturghie care a avut loc într-o bisericuță din lemn din această localitate.

Sînt impresionante panoramele mai multor localități (Soroca, Camenca, Popenchi, Rîbnița) ce se deschid asupra lor de pe înălțimile malurilor înalte și abrupte ale văii Nistrului și rîului din preajmă.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.  

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66