Puncte de atracţie turistică
Mănăstirea rupestră de la Țipova (Mănăstirea Horodiște)
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010

Complexul mănăstirii rupestre de la Țipova din rezervația peisagistică cu același nume, cunoscut în documentele vremii sub denumirea de Mănăstirea Horodiște , se înscrie în numărul celor mai vechi și mai de preț monumente istorice ale Moldovei. Connnstrucția lui a început încă în primele secole ale mileniului doi într-o stîncă abruptă și a durat pînă în sec. XVIII, reprezentînd un muzeu unical sub cerul liber. Acest complex monastic se deosebește printr-o compoziție arhitecturală complicată, alcătuită din biserică și clopotniță, chilii, balcoane, terase săpate în trei nivele, rămășițele unei scări grandioase ce cobora spre rîu. El avea și menire strategică, reținînd calea năvălitorilor huni, sciți, mongoli, poloni, tătari, turci. Pe piscul stîncii, între prăpastia Blănița și Valea Satului și astăzi se mai pot vedea ruinele unui oraș dispărut, populat încă în sec. XII î. e.n. de triburile getice. Pîrîul Țîpova, ducîndu-și apele spre Nistru, formează cîteva cascade pitorești cu o înălțime de 10 - 16 m. Cîndva aici funcționau cîteva mori de apă.

 Autorul cărții ”Mănăstirile Basarabiei” (Chișinău, 1919), arhimandritul Visarion Puiu, scrie că nu se știe cine a construit schitul și peșterile de aici. Se presupune că ele slujeau creștinilor în calitate de adăpost în timpul năvălirilor tătarilor în sec. XIII. În 1776 schitul a fost reînnoit de călugărul Bartolomeu Ciungu, întemeietorul mănăstirii Saharna. Biserica ”Adormirii Maicii Domnului” din imediata apropiere de pe coama dealului a fost înființată în 1756 pe moșia dăruită de Radu Racoviță Mănăstirii Dobrovăț de lîngă Iași.

De mănăstire sînt legate mai multe legende. Una dintre ele ne spune că anume aici a a vut loc cununia lui Ștefan cel Mare cu Voichița. Pe lîngă mănăstire există un schit-muzeu.

Fiecare din mănăstirile rupestre reprezintă complexe cu mai multe încăperi. De exemplu mănăstirea rupestră de la Țipova, închisă în 1949 și redeschisă în 1994, este alcătuită din trei complexe monastice. Primul include Biserica ”Sf. Cruci” și cîteva chilii, înființată, după presupunere, în sec. XI - XII. Al doilea include Biserica ”Sf. Nicolae”, săpată în sec. XIV - XV. Al treilea cuprinde 18 încăperi din sec. XVI - XVIII, unite prin treceri interioare, cu scări, galerii deschise și balcoane. 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206