Puncte de atracţie turistică
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Data publicării: Marţi, 29 iunie 2010

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost fondat în 1889 și este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, fiind și deținătorul celor mai bogate și valoroase colecții.Pe percursul a mai bine de un secol el a acumulat un patrimoniu de pste 135 de mii de piese de valoare națională, europeană, și mondială, multe dintre ele fiind expuse și în țările Europei, Americii, Asiei și Africii.
Fondul muzeului este alcătuit din colecții ce reflectă istoria natural, natura, etnografia, arheologia, istoria, cărțile vechi ș.a.
Colecțiile petrografice și paleontologice reflect istoria geololgică a Pămîntului și evoluția lumii organice, conținînd relicve ale florei și faunei, care s-au perindat în diverse perioade geologice. Mîndria Muzeului o constituie scheletul integral al unui Deinotherium gigantissimus cu vîrsta de 7 milioane de ani.
Natura contemporană este repreyentată prin colecțiile botanice și zoologice. Un interes deosebit prezintă ierbarul și animalele naturalizate la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea, speciile deja dispărute din mediul natural al Republicii Moldova. Grădina Botanică, organizată în 1906 în preajma muzeului, completează colecțiile botanice.
Evoluția culturii comunităților umane este reflectată în colecții arheologice, numismatice, istorice, etnografice și de artă. În custodia Muzeului se află renumitele tezaure de la Cărbuna, Chetroșica și Lărguța, valoroase colecții de port popular, ceramic, țesături, arhitectură populară, mobilier, instrumente muzicale, etc. Aici se păstrează cea mai reprezentativă colecție de covoare moldovenești (sec. XVIII-XX).
Expoziția de bază a Muzeului - Natura. Omul. Cultura - propune o incursiune în istoricul relațiilor dintre om și natură, făcînd relevante procesele complexe, de mare importanță prin înțelegerea rostului omului în Univers.
Muzeul mai oferă și o sală de expoziții temporare (tematice), în care se organizează vernisaje atît din colecțiile proprii, cît și din colecțiile ale altor muzee.
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este amplasat în central orașului Chișinău, alcătuind un complex architectural-istoric din perioada modernă.
Adresa muzeului: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 82.
Program: marți – duminică între orele 10.00 – 17.00.
Tel.: (+ 373 2) 24.40.02; 24.00.56
www.muzee.dnt.md
 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206