Puncte de atracţie turistică
Valea rîului Ciuhur
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010

Un interes sporit pentru turiști reprezintă valea rîului Ciuhur de la gura acestuia (lacul de acumulare Costești) și pînă la or. Cupcini pe o întindere de 50 km, în aria căruia sînt situate  mai multe monumente geologice unicale. Cele mai impresionantee sînt defileele și stîncile de lîngă  comunele Ciurt, Stolniceni, Pociumbeni, Văratec, Duruitoarea, Costești (bazinul rîului Ciuhur), Gordinești, Buzdugeni, Brînzeni (valea rîului Racovăț), Trinca, Fetești, Burlănești (valea rîului Draghiște, afluent al rîului Racovăț). Defileul de lîngă Buzdugeni (100 ha) este cel mai adînc din republică. Sînt impresionante recifele de la Gordinești, Brînzeni, Proscureni și Butești, stîncile recifale de la Corjeuți, Caracușenii Vechi (”Atolul Mare” și ”Atolul Mic”), Tețcani (”Țiglău”), schiba de la Costești, grotele de la Brînzeni și Sofrîncani (cu urme de locuire a omului primitiv), Duruitoarea Veche, rîpa de la Volodeni, meandrul de la Pererîta. Dintre aceste monumente un rol deosebit îl ocupă complexul geologic și palenotologic dintre satele Caracușenii Vechi și Corjeuți, de-a lungul rîului Lopatnic, care include 6 defilee (pantele abrupte ale celui mai înalt dintre ele ating 96 de metri), două peșteri (dintre care se evidențiază peștera Ciuntu), doă grote, monumente paleontologice și arheologice (o mare așezare tripoliană), situate pe o suprafață de 452 ha luate sub protecție.

 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206