Puncte de atracţie turistică
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală
Data publicării: Marţi, 29 iunie 2010

Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală a fost fondat în 1889 și este cel mai vechi muzeu din Republica Moldova, fiind și deținătorul celor mai bogate și valoroase colecții.Pe percursul a mai bine de un secol el a acumulat un patrimoniu de pste 135 de mii de piese de valoare națională, europeană, și mondială, multe dintre ele fiind expuse și în țările Europei, Americii, Asiei și Africii.
Fondul muzeului este alcătuit din colecții ce reflectă istoria natural, natura, etnografia, arheologia, istoria, cărțile vechi ș.a.
Colecțiile petrografice și paleontologice reflect istoria geololgică a Pămîntului și evoluția lumii organice, conținînd relicve ale florei și faunei, care s-au perindat în diverse perioade geologice. Mîndria Muzeului o constituie scheletul integral al unui Deinotherium gigantissimus cu vîrsta de 7 milioane de ani.
Natura contemporană este repreyentată prin colecțiile botanice și zoologice. Un interes deosebit prezintă ierbarul și animalele naturalizate la sf. sec. al XIX-lea – înc. sec. al XX-lea, speciile deja dispărute din mediul natural al Republicii Moldova. Grădina Botanică, organizată în 1906 în preajma muzeului, completează colecțiile botanice.
Evoluția culturii comunităților umane este reflectată în colecții arheologice, numismatice, istorice, etnografice și de artă. În custodia Muzeului se află renumitele tezaure de la Cărbuna, Chetroșica și Lărguța, valoroase colecții de port popular, ceramic, țesături, arhitectură populară, mobilier, instrumente muzicale, etc. Aici se păstrează cea mai reprezentativă colecție de covoare moldovenești (sec. XVIII-XX).
Expoziția de bază a Muzeului - Natura. Omul. Cultura - propune o incursiune în istoricul relațiilor dintre om și natură, făcînd relevante procesele complexe, de mare importanță prin înțelegerea rostului omului în Univers.
Muzeul mai oferă și o sală de expoziții temporare (tematice), în care se organizează vernisaje atît din colecțiile proprii, cît și din colecțiile ale altor muzee.
Muzeul Național de Etnografie și Istorie Naturală este amplasat în central orașului Chișinău, alcătuind un complex architectural-istoric din perioada modernă.
Adresa muzeului: mun. Chișinău, str. M. Kogălniceanu, nr. 82.
Program: marți – duminică între orele 10.00 – 17.00.
Tel.: (+ 373 2) 24.40.02; 24.00.56
www.muzee.dnt.md
 

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 16 iulie 2010
Monumentele arhitectonice în zona Prutului Superior sînt considerate și conacele care au aparținut unor reprezentanți ai nobilimii basarabene. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 30 iunie 2010
Muzeul Meșteșugurilor Populare din Moldova a fost fondat în anul 1984 în baza colecțiilor vechi ale Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală și este unicul muzeu din Republica Moldova care prezintă integral și amplu meșteșugurile tradiționale. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 30 iunie 2010
Muzeul Găgăuz Național de Istorie și Etnografie a fost fondat în satul Beșalma la 16 septembrie 1966. Din 1988 muzeul poartă numele fondatorului său D. N. Cara Cioban, om ilustru care a contribuit la dezvoltarea mai multor domenii de artă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 28 iunie 2010
Lîngă satele Butuceni și Trebujeni meandrele rîului Răut delimitează două promontorii alungite, protejate de stînci abrupte de o înălțime considerabilă. Acest "canion" original, surprinzător prin măreția și frumusețea sa, prezintă o adevărată cetate naturală, populată din cele mai vechi timpuri. Anume aici, în acest loc minunat, la o distanță de 60 km de Chișinău, este situat complexul muzeal "Orheiul Vechi" – muzeu sub cerul liber. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 02 iunie 2010
Pe malul rîului Prut, în s. Bisericani, com. Cuhneşti, r-nul Glodeni a fost inaugurat muzeul „Casa Bunicii”. Ideea în sine nu este inedită. Şi la Predeal, pe Valea Prahovei găsiţi un muzeu cu acelaşi nume. Mai mult, în s. Palanca, r-nul Călăraşi puteţi vizita muzeul „Casa Părintească”… Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 21 aprilie 2010
Cetatea Soroca este unicul monument al epocii medievale din spaţiul pruto-nistrean, care s-a păstrat aproape integral. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 aprilie 2010
La 2 km de Cantemir, aproape de satul Stoianovca, se află un cimitir militar, unde au fost înhumate rămăşiţele pămînteşti ale ostaşilor şi ofiţerilor români, căzuţi în luptele din iunie-iulie 1941. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 aprilie 2010
Monumentul Victoriei de la Vulcăneşti: este un obelisc inaugurat în anul 1849, construit de către arhitectul F. G. Bouffeau. Se află pe albia uscată a rîului Cahul (pe drumul Vulcăneşti -Bolgrad). Obeliscul a fost consacrat biruinţei armatei ruseşti asupra turcilor Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 14 aprilie 2010
Valul lui Traian „De Sus” – reprezintă o fortificaţie din perioada antică tîrzie. Traversează teritoriul R. Moldova de la rîul Prut pînă la Nistru, de or. Leova pînă la preajma or. Teghina, pe pe lîngă satele Troian, Ialpugeni, Caracui, Sărăţica Nouă (raionul Leova), Pervomaisk, Grădişte, Coştangalia, Satu-Nou (raionul Cimişlia), Ciufleşti, Baimaclia, Sălcuţa, Marianovca-de-Sus, Zaim, oraşul Căuşeni, Chircăieşti (raionul Căuşeni), satele Copanca şi Chiţcani. Conform datelor lui I. Hîncu, are lungimea de aproximativ 120 km, înălţimea sa iniţială varia între 3-4 m, lăţimea – 10-15m, fiind secundat de un şanţ săpat spre nord, adînc de 2-3 m. În prezent Valul are o înălţime de 0,5 m. Citeşte mai mult...

Rezultatele 11 - 19 din 19
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206