Puncte de atracţie turistică
Mănăstirea rupestră de la Țipova (Mănăstirea Horodiște)
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010

Complexul mănăstirii rupestre de la Țipova din rezervația peisagistică cu același nume, cunoscut în documentele vremii sub denumirea de Mănăstirea Horodiște , se înscrie în numărul celor mai vechi și mai de preț monumente istorice ale Moldovei. Connnstrucția lui a început încă în primele secole ale mileniului doi într-o stîncă abruptă și a durat pînă în sec. XVIII, reprezentînd un muzeu unical sub cerul liber. Acest complex monastic se deosebește printr-o compoziție arhitecturală complicată, alcătuită din biserică și clopotniță, chilii, balcoane, terase săpate în trei nivele, rămășițele unei scări grandioase ce cobora spre rîu. El avea și menire strategică, reținînd calea năvălitorilor huni, sciți, mongoli, poloni, tătari, turci. Pe piscul stîncii, între prăpastia Blănița și Valea Satului și astăzi se mai pot vedea ruinele unui oraș dispărut, populat încă în sec. XII î. e.n. de triburile getice. Pîrîul Țîpova, ducîndu-și apele spre Nistru, formează cîteva cascade pitorești cu o înălțime de 10 - 16 m. Cîndva aici funcționau cîteva mori de apă.

 Autorul cărții ”Mănăstirile Basarabiei” (Chișinău, 1919), arhimandritul Visarion Puiu, scrie că nu se știe cine a construit schitul și peșterile de aici. Se presupune că ele slujeau creștinilor în calitate de adăpost în timpul năvălirilor tătarilor în sec. XIII. În 1776 schitul a fost reînnoit de călugărul Bartolomeu Ciungu, întemeietorul mănăstirii Saharna. Biserica ”Adormirii Maicii Domnului” din imediata apropiere de pe coama dealului a fost înființată în 1756 pe moșia dăruită de Radu Racoviță Mănăstirii Dobrovăț de lîngă Iași.

De mănăstire sînt legate mai multe legende. Una dintre ele ne spune că anume aici a a vut loc cununia lui Ștefan cel Mare cu Voichița. Pe lîngă mănăstire există un schit-muzeu.

Fiecare din mănăstirile rupestre reprezintă complexe cu mai multe încăperi. De exemplu mănăstirea rupestră de la Țipova, închisă în 1949 și redeschisă în 1994, este alcătuită din trei complexe monastice. Primul include Biserica ”Sf. Cruci” și cîteva chilii, înființată, după presupunere, în sec. XI - XII. Al doilea include Biserica ”Sf. Nicolae”, săpată în sec. XIV - XV. Al treilea cuprinde 18 încăperi din sec. XVI - XVIII, unite prin treceri interioare, cu scări, galerii deschise și balcoane. 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010
Ansamblul monastic de călugărițe Japca cu hramul ”Înălțarea Domnului” a fost întemeiat la începuât ca schit pe la mijlocul sec. XIII - XIV de călugării care au părăsit schitul Deleni din jud. Botoșani din cauza năvălirii tătarilor. În 1812 devine mănăstire (după alte date - în prima jum. a sec. XVII). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010
Monumente istorice și de cultură de mare valoare națională reprezintă mănăstirile în stînci, în primul rînd cele de la Țipova, Japca, Socola. În zona Nistrului de Mijloc se află majoritatea din cele 46 (conform ultimelor date - 56) complexe monastice rupestre, atestate și documentate de către arhitectul Eugen Bîzgu, situate aproximativ la 15-25 km unul de altul. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010
La Pripiceni Curchi se află un schit cu hramul ”Sf. Treime”, deschis în 1817 în biserica de lemn de pe moșia mănăstirii Curchi. Actuala biserică de piatră a fost zidită în anii 1902 - 1904. Din 1903 este mănăstire. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Mănăstirea de călugărițe Călărășăuca este situată într-un defileu din cele mai frumoase pe malul drept al Nistrului, lîngă satul cu același nume, la 7 km mai jos de orașul Otaci. A fost înființată ca un schit al mănăstirii ”Sfîntul Sava”din Iași 1780 - 1782 pe locul bisericii de lemn, ruinate de tătari. Din donația boierului Hagi Marcu Donici, român din Movilău, a fost zidit ansamblul din piatră ”Adormirea Maicii Domnului”, care în 1843 a devenit mănăstire. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Ansamblul monastic ”Sf. Treime” de la Rudi, din sec XIX - anii 30 ai sec. XX, este situat în pădure, în unul din cele trei canioane (într-o trecere îngustă) a landșaftului rezervației naturale Rudi - Arionești. Aflat lîngă un mic pîrăiaș cu numele Bulboaca, pe o terasă însorită din centrul canionului, mănăstirea este înconjurată de stînci cenușii calcaroase, acoperite cu tufiș. Documentele atestă construcția mănăstirii între 1774 și 1777, concepută pe timpul lui Duca Vodă și terminată de Grigore Ghica Vodă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
În regiunea de nord-est prezintă interes un șir de biserici din lemn, cum ar fi lăcașele ”Sf. Arhanghel Mihail” din Tîrnova (1775), Horodiște (12797), ”Sf. Mihail” din Dudarca (1797), ”Fîntînița” (1834), ”Adormirea” din Hîrbova (1775), ”Înălțarea Domnului” din Hădărăuți (1807) și cele de piatră din Grinăuți (1775), Unguri (1790), Otaci (1793), Visoca (1826), Cernoleuca, Livădeni, Horodiște (1888). Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iulie 2010
În această parte a republicii sînt originale prin arhitectura lor bisericile din lemn... Prezintă interes arhitectonic și bisericile din piatră... Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 26 mai 2010
Mănăstirea de călugări Curchi se află la o distanță de 12 km de orașul Orhei, așezată pe pîrîul Vaticului, între bogate dealuri acoperite de codri seculari, cu grădini și livezi. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 26 mai 2010
Mănăstirea Căpriana se află la o distanță de 35 de km de capitala republicii, în apropierea satului cu același nume. Istoria spune că temelia acestui așezămînt sfînt de liniște și rugăciune a fost altădată o poiană din preajma izvoarelor rîului Vășnăvăț din codrii seculari ai Lăpușnei, numită poiana lui Chiprian (1420). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 26 mai 2010
Mănăstirea Frumoasa este situată în zona Călărașilor, la 60 km de Chișinău. Mănăstirea a fost fondată la anul 1804 de către răzeșul Efrem Iurcu. De-a lungul timpului a suferit numeroase transformări și refaceri, reconstrucții. Biserica mare a fost sfințită în 1851, pe locul celei din lemn, construite inițial în 1810. Una din sfințeniile locului este o veche icoană a Sfîntului Nicolai, găsită relativ recent de cercetători. Una din inscripții confirmă că prima biserică a fost sfințitî în 1810, cînd prim egumen a fost Serafim. El ajutase la construcția locașului și a trăit în mănăstire pînă la 1830. Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 53
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310402
Total ieri: 283
Total azi: 38