Comunicate de presă
Mesaj de felicitare din partea directorului general al Agenției Turismului a Republicii Moldova cu ocazia Zilei Mondiale a Turismului
Data publicării: Luni, 27 septembrie 2010

La 27 septembrie curent, marcăm 40 de ani de la adoptarea statutul, Organizatiei Mondiale a Turismului, zi care a devenit Ziua Mondială a Turismului. Scopul celebrării Zilei Turismului este de a determina comunitatea internatională sa conștientizeze importanta turismului și a valorilor pe care le promovează, cum sînt cele culturale, sociale, politice si economice.
Pe plan mondial turismul este ramura economică cea mai puternică. Cu aproximativ 100 milioane de angajați la nivel mondial, turismul se evidențiază și ca cel mai important angajator.
Recensiunea și criza economică mondială au afectat și turismul. Cu toate acestea unul dintre aspectele economice caracteristice turismului este dinamismul și elasticitatea acestui domeniu, chiar și în situații de criză! OMT preconizează că turismul internațional va continua să se dezvolte cu un procent annual de 4 la sută. Cu apariția e-comerțului, produsele turistice devin cele mai comercializate articole de pe Internet. Dorim să facem valabilă această afirmație și pentru Republica Moldova.
Dorind sincer să imprim un rol cît mai important turismului din țara noastră, voi menționa că este bine știut faptul că există o corelație puternică între cheltuielile pe cap de locuitor din turism și gradul de implicare al respective țări în contextual global. Nu numai ca rezultat al contribuției economice importante la industria turistică, dar și ca indicator al gradului de încredere cu care cetățenii globali impulsionează resursele de pe glob pentru beneficiul economiilor locale. Acesta este motivul pentru care oricare estimare a evoluției în turism poate servi ca un indiciu al influenței relative pe care fiecare stat îl va exercita pe viitor! Primele 15 țări de pe glob, care au înregistrat cele mai înalte valori ale PIBului pe cap de locuitor, sunt și între primele destinații turistice internaționale, ocupînd o poziție diferențiată în cadrul balanței turistice mondiale, care într-o mare măsură reflectă relația dintre încasările turistice, venituri și cheltuieli.
Pentru fiecare aniversare a Zilei Turismului OMT propune un generic care să sublinieze una din laturile potențialului enorm, pe care-l oferă turismul ca promotor al relațiilor interculturale și vector al prosperității economice. Genericul anului 2010 este Turismul și biodiversitatea. Este un aspect foarte important tocmai pentru faptul că turismul durabil trebuie să integreze mediul natural, cultural și uman și să respecte echilibrul fragil, caracterisctic multor destinații turistice.
OMT menționează că turismul sustenabil (durabil) a fost conceput pentru a administra toate resursele , astfel încît necesitățile economice, sociale și estetice să fie satisfăcute, menținîndu-se în același timp integritatea cultural, procesele ecologice esențiale, diversitatea biologic și sistemele de susținere a vieții.
Dorim pe această cale să menționăm că Agenția Turismului a Republicii Moldova consideră ecoturismul și turismul rural ca fiind formele prioritare ale turismului în țara noastră și va susține pe toate căile dezvoltarea acestora. Vedem în impulsionarea turismului rural aportul nostru la relansarea Moldovei!
Mediul sătesc pe care-l redescoperim constituie o sursă importantă în prestarea serviciilor de cazare tradiţională de tip rural, oferind posibilităţii de încadrare în activităţile şi preocupările satului, familiarizare cu folclorul şi tradiţiile locale, demonstrare a meşteşugurilor din zonă şi implicare directă în fabricarea acestora, posibilitatea de a procura obiecte de artizanat.
Potenţialul peisagistic, tradiţiile gastronomice de valoare, ospitalitatea moldovenilor - toate acestea crează premise pentru dezvoltarea turismului receptor în țara noastră!
Este foarte important faptul că acest gen de turism va ameliora calitatea vieţii la sat, creînd noi locuri de muncă şi venituri suplimentare pentru fermieri.
În încheiere țin să menționez că performanțele industriei mondiale a turismului denotă clar că turismul devine o necesitate vitală și accesibilă pentru societatea umană, oferind multiple forme de odihnă și recreere, divertisment și dezvoltare a personalității prin cunoaștere și comunicare.
Moldova, pe bună dreptate, poate oferi multiple destinații turistice. Vă îndemn să ne unim eforturile în acest sens. Așa vom descoperi și multitudinea de puncte de atracție pe care ni le oferă patria noastră și vom ține în mod neapărat să-i facem și pe oaspeții noștri să o descopere și se îndrăgostească de ea!

 


 

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 25 iulie 2011
Agenţia Turismului a Republicii Moldova lansează în premieră proiectul de promovare a imaginii Republicii Moldova pe piața japoneză. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 22 iulie 2011
Agenția Turismului aduce la cunoștința tuturor agenților economici din industria turistică a Republicii Moldova că Ministerul Sănătății al Republicii Turcia a emis o Dispoziție referitoare la prestarea serviciilor de protecție a sănătății pentru turiștii străini și cetațenii turci care se află în străinătate. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 22 aprilie 2011
La 21 aprilie 2011 a avut loc şedinţa Consiliului Consultativ pentru Turism pe lîngă Agenţia Turismului. În cadrul şedinţei au fost discutate Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 28 septembrie 2010
Agenţia Turismului a Republicii Moldova exprimă sincere mulţumiri agenţilor economici din industria turismului, Consiliilor raionale Cahul, Călăraşi, Glodeni şi Orhei (pensiunilor, colectivelor etno-folclorice şi meşterilor populari care le-au reprezentat) pentru implicare activă în organizarea activităţilor prilejuite de marcarea Zilei Mondiale a Turismului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 29 iunie 2010
În perioada 24-25 iunie a.c. la Baku, Azerbaidjan, s-au desfășurat lucrările ședinței a 5-a a grupului de lucru a statelor-membre GUAM în domeniul turismului la nivel de conducători de agenții. La reuniune au mai participat reprezentanți ai secretariatului GUAM, precum și reprezentanți ai Japoniei. Moldova a fost reprezentată de directorul general al Agenției Turismului, dna Ludmila DUMITRAȘ și șeful Direcției relații internaționale și integrare europeană din cadrul Agenției, dl Adrian CUCER. Citeşte mai mult...

Rezultatele 121 - 125 din 125
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310395
Total ieri: 417
Total azi: 31