Subdiviziuni
Direcţia Politici, Dezvoltare Turistică și Marketing

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE DIRECŢIEI:
1. Organizează şi monitorizează activitatea Direcţiei;
2. Coordonează dezvoltarea turismului intern și internațional intr-un mod integrat, echilibrat și durabil, prin includerea în circuitul turistic internațional a patrimoniului național;
3. Organizează elaborarea de acte normative şi documente de politici publice în domeniul turismului, armonizate cu normele internaționale și mecanisme economice de stimulare a dezvoltării turismului;
4. Coordonează masurile de imlementare a politicilor publice în domeniul turismului și poartă răspundere, în limita compentenței sale, pentru implementarea acestora;
5. Efectuează analize și pronosticuri privind dezvoltarea turismului în țară și prezintă informații ce țin de domeniul turismului;
6. Organizează și coordonează desfășurarea activităților de promovare a imaginii Republicii Moldova ca țară ce prezintă interes pentru turismul intern;
7. Organizează ținerea evidenței patrimoniului turistic și asigură valorificarea și protejarea acestuia în conformitate cu legislația, administrează Registrul zonelor turistice;
8. Coordonează elaborarea normelor metodologice privind deschiderea rutelor turistice, aprobă și înregistrează rutele turistice;
9. Organizează și supraveghează activitatea editorială și de publicitate în domeniul turismului;
10. Monitorizează circulația turistică, reglementează, în colaborarea cu autoritățile administrației publice locale, activitatea turistică în teritoriu.


 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66