Subdiviziuni
Serviciul Relații Externe, Integrare Europeană și Protocol

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI

1. Coordonează procesul de stabilire şi dezvoltare a relaţiilor externe ale Agenţiei;
2. Asigură colaborarea cu Organizaţia Mondială a Turismului (OMT).
3. Coordonează procesul de implementare a standardelor europene şi celor internaţionale în planul
naţional de domeniu;
4. Monitorizează iniţierea, semnarea şi implementarea acordurilor şi programelor internaţionale în domeniul turismului;
5. Participă la elaborarea proiectelor tratatelor internaţionale bilaterale şi multilaterale ce ţin de domeniul turismului conform procedurii interne a Republicii Moldova prevăzute de legislaţia în vigoare;
6. Coordonează întrevederile conducerii Agenţiei cu conducătorii misiunilor diplomatice acreditate la Chişinău;
7. Coordonează atragerea investiţiilor pe termen mediu şi scurt în domeniul turismului.


 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310429
Total ieri: 308
Total azi: 65