Subdiviziuni
Serviciul Economie şi Finanţe

 

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI 

1.     Organizează, monitorizează și stabilește prioritățile activității Serviciului.

2.      Organizează, monitorizează și coordonează procesul de planificare, utilizare și raportare a resurselor în vederea realizării atribuţiilor funcţionale ale Agenției;

3.      Contribuie la elaborarea documentelor de politici publice în domeniul turismului și coordonează elaborarea proiectului Cadrului Bugetar pe Termen Mediu în domeniul turismului și a proiectului bugetului anual al Agenţiei;

4.     Coordonează activitatea întreprinderilor din subordinea Agenţiei și ține evidenţa proprietăţii publice din ramura turismului;

5.     Asigură elaborarea proiectelor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative/legislative în domeniul turismului;

6.     Organizează şi coordonează evidenţa contabilă a executării devizelor de cheltuieli ale Agenției conform formei de evidență a notelor contabile în corespundere cu legislația în vigoare;

7.     Participă la elaborarea și gestionarea de proiecte ce țin de asistența financiară internă și externă;

8.     Participă la elaborarea proiectelor de acte normative şi politici publice de management financiar în domeniul turismului;

9.     Realizează procesul de organizare corectă a evidenţei contabile în conformitate cu legislaţia în vigoare;

10.   . Participă la procesul de achiziţie, primire, predare şi efectuare a inventarierii resurselor băneşti, decontărilor şi valorilor materiale, determină la timp şi corect rezultatele inventarierii şi reflectarea lor în evidenţa contabilă;

11.   Exercită controlul și poartă răspundere asupra integrităţii fondurilor fixe, a obiectelor de mică valoare şi de scurtă durată şi materialelor la locurile lor de păstrare şi utilizare.

12.   Calculează în termen plăţile salariale şi asigură achitarea acestora, inclusiv defalcările contribuţiilor obligatorii conform prevederilor legislaţiei în vigoare;

13.     Întocmește și prezintă în termen rapoartele aferente salariului;

14.      Gestionează domeniul achiziţiilor publice;

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310431
Total ieri: 308
Total azi: 67