Subdiviziuni
Serviciul Juridic

SARCINILE ȘI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI:
 
1. Gestionează activitatea de relaţii cu publicul şi de soluţionare a petiţiilor adresate Agenţiei;
2. Asigură protecţia drepturilor subiecţilor raporturilor juridice din domeniul turismului;
3. Reprezintă în instanţele judecătoreşti interesele Agenţiei;
4. Elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la turism, precum şi proiecte de ordine şi de dispoziţii ale Directorului general al Agenţiei;
5. Participă la lucrările efectuate de alte subdiviziuni structurale privind selectarea şi prezentarea, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, a actelor normative ale Agenţiei pentru efectuarea expertizei juridice şi înregistrarea de stat la Ministerul Justiţiei;
6. Generalizează, în comun cu subdiviziunile Agenţiei, practica aplicării legislaţiei Republicii Moldova, elaborează propuneri privind perfecţionarea ei şi le prezintă spre examinare conducerii Agenţiei.

  » Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310431
Total ieri: 308
Total azi: 67