Subdiviziuni
Serviciul Resurse Umane

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI:
 
1. Participă la elaborarea documentelor de politici pentru domeniul turismului;
2. Elaborează proiecte şi avize asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la domeniului turistic, reglementarea funcţiei publice şi a raporturilor de muncă a personalului din autorităţile publice şi instituţiilor din subordine;
3. Asigură promovarea şi implementarea unui management eficient al resurselor umane din cadrul Agenţiei;
4. Elaborează proiecte de ordine ale directorului Agenţiei, în partea ce ţine de resursele umane;
5. Administrează personalul prin planificarea, coordonarea, organizarea, desfăşurarea, monitorizarea şi evaluarea
implementării în cadrul Agenţiei a procedurilor de personal;
6. Ţine evidenţa datelor şi documentelor cu privire la personalul autorităţii publice;
7. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducerii şi personalului Agenţiei în domeniu procedurilor de personal în cadrul autorităţilor publice.

 
    
 
 

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66