Subdiviziuni
Serviciul Audit Intern

SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI: 

 

1. Efectuează auditul intern în cadrul autorităţii publice și în cadrul entităților subordonate Agenției;
2. Participă la procesul de elaborare a proiectelor de acte normative şi politici publice în domeniul turismului la capitolul managementul financiar şi control;
3. Acordă consultanţă şi asigură obiectiv evaluarea sistemul de management financiar şi control;
4. Oferă recomandări privind perfecţionarea şi îmbunătăţirea managementului financiar al entităţii publice;
5. Acordă asistenţă informaţională şi metodologică conducerii şi personalului Agenţiei în domeniu.

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310431
Total ieri: 308
Total azi: 67