Subdiviziuni
Serviciul Informare şi Comunicare cu Mass-Media

 SARCINILE ŞI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE SERVICIULUI:

 

1. Asigură comunicarea eficientă a Agenţiei Turismului cu societatea civilă şi mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete despre activitatea autorităţii;
2. Asigură transparenţa în activitatea Agenţiei Turismului şi accesul publicului larg la informaţia oficială;
3. Monitorizează presa şi opinia publică pentru asigurarea cunoaşterii atitudinei publicului privind iniţiativele lansate de Agenţie;
4. Asigură actuaţizarea informaţională a paginii web a Agenţiei;
5. Asigură recepționarea apelurilor telefonice în anticameră, întocmește agenda de lucru și coordonează audiența la Directorul general;
6. Coordonează elaborarea Nomenclatorului dosarelor Agenției, conlucrează cu Serviciul de Stat de Arhivă a Republicii Moldova privind arhivarea dosarelor;
7. Execută lucrările de secretariat în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului nr.618 din 05.10.1993 și a Nomenclatorului dosarelor Agenției;
8. Consultă funcţionarii autorităţii privind menţinerea bunelor relaţii cu reprezentanţii mijloacelor de informare în masă, organizează întîlnirile oficiale ale conducerii Agenţiei cu reprezentanţii mijloacelor mass-media.

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310431
Total ieri: 308
Total azi: 67