Subdiviziuni
Cabinetul Directorului General (cu statut de serviciu)

 SARCINILE ȘI ATRIBUŢIILE DE BAZĂ ALE  CABINETULUI:

 

1. Consultă Directorul general al Agenţiei Turismului în probleme de ordin general în exercitarea atribuţiilor funcţionale;
2. Acumulează informaţia necesară de la autorităţile de resort pentru soluţionarea chestiunilor de importanţă parvenite către Directorul general al Agenţiei şi întocmește rapoarte analitice din domeniul turistic;
3. Asigură comunicarea eficientă a Agenţiei Turismului cu societatea civilă şi mijloacele de informare în masă, în vederea informării operative, veridice şi complete despre activitatea autorităţii, monitorizează procesul de asigurare a transparenţei activităţii Agenţiei Turismului;
4. Asigură buna organizarea și desfășurare a ședințelor Colegiului Agenției Turismului;
5. Asigură comunicarea Directorul general cu Consiliul Consultativ al Agenției Turismului;
6. Coordonează acţiunile ce ţin de relaţiile externe ale Agenţiei Turismului, inclusiv întrevederile conducerii Agenţiei cu organismele internaţionale şi conducătorii misiunilor diplomatice;
7. Întreține corespondența internațională pe subiectele activității Directorului general;
8. Identifică parteneri de dezvoltare pentru activitatea eficientă a Directorului general;
9. Coordonează procesul de conlucrare cu proiectele internaţionale de asistenţă tehnică;
10. Monitorizează actualizarea paginii WEB și veridicitatea informației plasate;
11. Participă la elaborare de proiecte ce ține de asistența financiară internă și externă;
12. Asistă Directorul general la elaborarea agendei săptămânale;
13. Participă la pregătirea rapoartelor și discursurilor Directorului general pentru întruniri;
14. Participă la diverse emisiuni radio și TV ce ține de problematica turistică;

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66