Puncte de atracţie turistică
Lăcașe de cult ale municipiului Bălți
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010

Fondul antropic al mun. Bălți este reprezentat de un șir de monumente arhitectonice de mare valoare istorico-culturală. Dintre ele este necesar, în primul rînd de menționat cîteva lăcașe de cult. Aici se înalță Biserica Veche (1775), biserica ”Sf. Nicolae”, cu clopotniță aparte, construită în stil romano-catolic (se aseamănă cu un costiol polonez), ridicată de boierul moldovean Gheorghe Panaiot (1791 - 1795, arhit. vienez Vaisman),menită pentru 300 de negustori armeni din Galiția, cărora, nu se știe din care considerente, nu li s-a permis să se mute cu traiul în Moldova. Biserica a fost sfințită în 1804 și transformată în lăcaș de cult ortodox.

O adevărată capodoperă de arhitectură națională a orașului Bălți este biserica ”Sf. Împărați Constantin și Elena” (1924 - 1934), folosiă pînă nu demult ca sediu al muzeului de istorie și studiere a ținutului (arhitect. român Gabrielescu ș arhitect. rus Ivanov, ajutați de un grup de zugravi români, italieni, unguri, ruși). La ceremmonia sfințirii bisericii în 1935 a asistat regele Carol al II-lea , Marele Voievod de Alba-Iulia Mihai, viitorul și ultimul rege al Hohențolernilor de pe tronul românesc, precum și oaspeți din Atena, Constantinopol și Liublin. 

O mîndrie a bălțenilor o constituie și fosta biserică ”Cuvioasa Paraschiva” (1924 - 1934), ocrotitoarea Moldovei, ale cărei moaște se află la Iași (în 1989 clădirea găzduia Planetarul urbei), construită prin grija marelui patriot, a fostului episcop de Hotin cu srdiul la Bălți, Visarion Puiu. În oraș s-a păstrat și biserica armenească ”Sf. Gheorghe Luminătorul” (înc. sec. XX), consruită din cărămidă și fețuită cu piatră neprelucrată. E impresionantă prin arhitectura sa românească clădirea Episcopiei.


 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310741
Total ieri: 1037
Total azi: 377