Puncte de atracţie turistică
Rezervația științificvă hidrologică Prutul de Jos
Data publicării: Joi, 05 august 2010

Rezervația științificvă hidrologică Prutul de Jos  (1691 ha, inclusiv 312 ha ocupate de pădure), situată între comuna Slobozia Mare și rîul Prut la 12 km de Dunăre, a fost  organizată în 1991. Rezervația ocupă lacul Beleu (10 km patrați) și lunca din jur cu zăvoaie și pajiști, cu plante ierboase specifice locurilor umede și reprezintă o mică oază din paradisul de odinioară al Prutului Inferior. Scopul acestui obiectiv de stat este conservarea și protecția biodiversității floristice și faunistice a ecosistemelor acvatice și palustre din lacul Beleu și a bălților din jurul lui. În rezervație au fost înregistrate 270 specii de plante vasculare și 241 specii de animale (inclusiv 34 specii de mamifere, 7 de reptile, 11 de amfibieni). Numărul speciilor de păsări atinge 168, din care 50 specii arboricole clocitoare. Din numărul total de specii, 33 sînt rare, iar 12 se află pe cale de dispariție. În lacul Beleu au fost evidențiate 120 specii de animale acvatice nevertebrate. Ihtiofauna este reprezentată prin 42 specii de pești. Spațiul rezervației este un loc de adăpost pentru speciile relictare și rare de plante, cum ar fi broscărița, ciulinul de apă, cornaciul plutitor, cosorul demens, feriga de baltă, foarfeca bălților, iarba brostelor, nucile de baltă, nufărul alb și cel galben, orzoaica de apă, pătlagina apei, peștișoara, plătica, săgeata apei, stînjenelul, valisneria ș.a. Astfel de specii de plante ierboase cum sînt pipirițigul, broscărița, răchițica, albumela pe teritoriul Republicii Moldova sînt întîlnite numai aici.Nufărul alb, peștișoara, cornacii, telipteris de baltă, vița de pădure sînt incluse în Cartea Roșie a republicii.

Fiind situată aproximativ la parelela 45 grade (la jumătate de distanță între polul nord și ecuator) acestă zonă cu plante de baltă (stuf, trstie etc) reprezintă locul de pasaj pentru numeroasele specii de păsări migratoare (egreta mică, egreta mare, barza albă, cormoranul mic, lebăda, lopatnicul, pelicanul, , caloforul alb, pescărușul albastru, huliganul-pescar, țigănușul, rața cu cap alb, rața sulitar, cocostîrcul, buhaiul de baltă, stîrcul galben etc.), loc de cuibărit și reproducere a păsărilor de baltă și a speciilor de pești marini valoroși.

Restabilirea echilibrului natural în zona Prutului Inferior necesită extinderea suprafețelor protejate de stat.Ihtiofauna lacului Beleuconține 42 specii de pești. Pe teritoriul rezervației se află un prețios monument geologo-paleontologic, cum sînt Rîpele de la Văleni.Însă situația ecologică a rezervației este gravă. Refacerea echilibrului geologic în acest spațiu  este posibil doar prin păstrarea naturală a bălților Prutului, prin mărirea suprafețelor pădurilor de luncă și extinderea rezervației, încadrînd-o în rezervația biosferică interstatală Delta Dunării, care ar cuprinde spații din România, regiunea Odesa și Republica Moldova.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova. - Chișinău, 2005.

 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66