Puncte de atracţie turistică
Rezervațiile peisagistice ale Regiunii de Sud
Data publicării: Vineri, 06 august 2010

 Rezervațiile peisagistice ale Regiunii de Sud sînt Lunca inundabilă de lîngă Antonești (93,6 ha), Chioselia (307 ha, la nord-vest de satul cu aceeași denumire), Codrii Tigheci (2519 ha, situați între satele Lărguța și Capaclia, ocolul silvic Cantemir)  și Rîpele de la Cimișlia (256 ha, la sud de orașul Cimișlia, pe drumul spre Basarabeasca).

Printre ceste rezervații se evidențiază mult (atît după suprafață, cît și după specificul reliefului, componența floristică a florei) Codrii Tigheciului, aflați în partea cea mai ridicată a înălțimii Tigheci, cu altitudinea max pentru întreg sudul republicii de 301 m. Aici domină gorunetele (cu un amestec neînsemnat de tei, frasin, arțar, jugastru) și cărpinișul. În covorul ierbos se evidențiază mezofitele. În extremitatea sudică a rezervației s-au păstrat sectoare de pădure de stejar pufos cu multe specii de plante din regiunile balcanică și mediteraniană,cum ar fi ghioceii, dedițelul negriscent, celnușa gălburie ș.a.

În rezervația Chioselia pădurile naturale sînt reprezentate de comunități de stejar pufos și stejar pedunculat.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005.

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66