Puncte de atracţie turistică
Monumente paleontologice din Regiunea de Sud
Data publicării: Vineri, 06 august 2010

Sudul Republicii Moldova este a doua regiune a Basarabiei cu monumente paleontologice unice. Concentrări neobișnuite ale rămășițelor scheletice de animale din trecutul preistoric aici au fost găsite în văile rîurilor Salcia Mare, Cahul, Prut, cele mai valoroase fiind luate sub ocrotirea statului. În aceste concentrări sînt sedimente din pliocen (4-1 mil de ani în urmă), fiind reprezentate, în cea mai mare parte , prin aluviuni de nisip și prundiș, ce formează un strat de pînă la 50-60 m.

Informații despre obioectele paleontologice găsite în aceste depuneri au apărut pe la sf. sec. XIX - înc. sex. XX. Pe la finele anilor 50 ai sec. XX depunerile din rîpele de aici au început să fie studiate de geologii și paleontologii din Chișinău, Moscova, Sankt-Petersburg.

Speciile de animale fosile din valea rîului Cahul fac parte din așanumitul complex faunistic moldav, caracteristic pentru pliocenul dediu din Europa de Est. Fauna aceasta, care prin componența și nivelul de evoluție, are trăsături comune cu fauna de Russilion din Franța, prezintă un mare interes pentru elucidarea problemelor fundamentale cu privire la originea, formarea și evoluția faunei de vertebrate pliocente a continentului european în ansamblu, precum și pentru reconstruirea landșafturilor și climei din acele timpuri îndepărtate.

Una din cele mai mari acumulări de rămășițe de coaste ale animalelor pliocelului de mijloc se află spre vest de satul Pelinei în rîpele povîrnișului drept al rîului Cahul, unde în 1917 s-au depistat fosile de oase ale mastodontului de cerb și altor mamifere. Mai tîrziu (începînd cu anii 60 ai sec. XX) paleontologii din Republica Moldova și din Rusia au găsit aici, în afară de fosile de tipul celor menționate, rîmîșițe scheletice de vulpi, jderi, antilope și cămile.

Alt amplasament fosilier luat sub ocrotire se găsește între satele Moscovei și der4menji din bazinul rîușorului Salcia Mare.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova. - Chișinău, 2005.

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310430
Total ieri: 308
Total azi: 66