Puncte de atracţie turistică
Obiectivele floristice ale regiunii de Nord-Vest
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010

 Destul de variate în regiunea de Nord-Vest  sînt obiectivele floristice luate sub protecție. Din numărul lor fac parte:

1. Sectorul de pădure Cărăcușeni, monument botanic, cu o suprafață de 42 ha, alcătuit din arbori de stejar (cu o înălțime de pînă la 24 de metri și vîrsta de 70 ani) și cireș; 2. Rezervația silvică ”Rosoșeni” (149 ha) din ocolul silvic Rosoșeni. Arboretul este reprezentat de comunitățile pădurilor de stejar cu mesteacăn și stejar și cireș; 3. Rezervația ”Stînca” (55 ha) aflată la 5 km de satul Văratec pe malul stîng pietros al rîulețului Ciuhureț (ocolul silvic Rîșcani). Este alcătuită din pădure naturală (36 ha); 4. Rezervația ”Pociumbeni” (53 ha) din ocolul silvic Rîșcani; 5. Rezervația ”Lucăceni”  (49,6 ha) același ocol silvic; 6. Rezervația ”Șaptebani” (17 ha), de asemenea din ocolul silvic Rîșcani; 7. Rezervația de plante medicinale Rosoșeni (368 ha) din ocolul silvic Briceni; 8. Parcul de lîngă satul Pavloca, fondat în anii 1900-1908 pe moșia boierilor Crupenschi. El are formă dreptunghiulară și ocupă o suprafață de 18,3 ha. Se află sub ocrotirea statului din 1962. În afară de dendrofloră, care înregistrează peste 60 de specii de copaci, arbuști și liane, dintre care circa 27 de proveniență locală și 39 - nelocală, aici se mai află un conac, un iaz, o poiană centrală, ce formează un ansamblu de tipul parcurilor din Europa Occidentală. Dintre arbori se cuvin menționați cedrul european, nucul sur și negru, frasinul american, scorușul intermediar; 9. Aleea de tei dintre satele Pavlovca și Larga (3 ha); 10. Parcul de lîngă satul Hincăuți (situat la 3 km de localitatea cu același nume), fondat la înc. sec. XX, pe o suprafață de 27 ha (astăzi ocupă doar 5 ha). Formează un ansamblu de tip conac-parc, legat de numele familiei Cantacuzino pe locul unei păduri de stejar, avînd următoarele elemente: conacul, lacul, poienele centrale și laterale, rețelele inelare de poteci. În parc cresc vreo 40 de specii de copaci și arbuști. Predomină teiul argintiu, plopul, stejarul, mesteacănul, bradul, pinul, salcia albă. Dintre speciile rare s evidențiază pinul veimut, nucul negru, bradul nordman și teiul american; 11. Parcul din s. Stolniceni (3 ha),aflat în complexul spitalului de boli infecțioase de aici, fondat în 1910. Colecția lui arboriferă constituie 30 specii de copaci și arbuști dintre care 11 de proveniență nelocală; 12. Parcul din s. Brînzeni (2 ha); 13. Grădina publică ”V. Alecsandri” din or. Edineț (39 ha), situată în centrul urbei pe un loc fragmentet și pitoresc.

În această parte a republicii sînt luați sub ocrotirea statului 24 de arbori seculari: 23 stejari pedunculați și 1 păr pădureț. Majoritatea dintre ei se află în ocolurile silvice Briceni, Edineț și Glodeni.

Un interes sporit prezintă sectorul de pădure de stejari pedunculați seculari din apropierea satului Petrușeni, în care se evidențiază grupul de arbori numit ”patru frați” (de 350-450 ani), luat sub ocrotire.

 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

Alte înregistrări
Nici o înregistrare!
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310570
Total ieri: 190
Total azi: 206