Puncte de atracţie turistică
Lăcașe de cult din regiunea turistică a Stepei Bălților
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010

Din monumentele arhitectonice aflate în afara or. Bălți, pentru turiști ar prezenta interes mănăstirile Nicoreni cu hramul ”Sf. Proroc Ilie”, înființată în 1992, Mănăstirea Chiștelnița cu hramul ”Sf. Arhanghel Mihail”, deschisă în 1994, Veverița cu hramul ”Maicii Domnului tuturor scîrbiților”, înființată în 1924, schitul Bocancea cu hramul ”Sfinților Apostoli Petru și Pavel”, inaugurat în 1870 pe moșia boierului Bocancea cu binecuvîntarea Mitropolitului Chișinăului Antoniu.

Același lucru trebuie de menționat și despre bisericile din lemn ”Pocroavele” din Palanca (sec. XVII), ”Sf. Arhanghel Mihail” din Corlătrni (1816), ”Sf. Mihail și Gavriil” din Hiliuți (1808).

Prin arhitectura lor se evidențiază bisericile ”Sf. Arhanghel Mihail” din Horești (sec. XVIII), cea cu turlele răsucite din Răuțel, unica de acest fel în Basarabia, ”Sf. Treime” din Copăceni (1810), ”Sf. Nicolae” din Sculeni (1827) și ”Tuturor sfinților din Buciumeni (1824), cea din or. Rîșcani. 

La Cubolta se află biserica ”Sf. Ecaterina”, unul dintre cele mai frumoase lăcașe sfinte din Republica Moldova, ctitoia lui Ștefan Leonard (tatăl scriitorului Pavel Leonard), precum și conacul familiei Leonard, biserica din Negureni (Telenești) din sec. XIX. Prezintă interes Paraclisul din or. Ungheni, construit după proiectul arhitectului Al. Bernardazzi în 1905. În acest oraș se află și frumoasa biserică ”Sf. Nicolae”, monument ecleziastic de istorie, ctitorit în 1882 de principele Constantin Moruzi. 

În 1996 a fost finisată construcția bisericii ”Adormirea Maicii Dopmnului” de la Drochia, cea mai impresionantă catedrală zidită după 1990 în Basarabia. Este ridicată în stil novgorodean cu cinci turle și pictată  de vestitul maestru Petre Achițenie din Dorohoi.Cele trei catapetesme și ușile împărătești s-au făcut la București de către maestrul în pictura bisericească Ionuț Achițenie. 

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova.- Chișinău, 2005. 

 

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 13 februarie 2015
Agenda a fost elaborată în baza informaţiei prezentate de Ministerul Culturii, Ministerul Tineretului și Sportului şi autoritățile administrației publice locale. Nu au prezentat informaţia: Basarabeasca, Briceni, Cahul, Căuşeni, Cimişlia, Drochia, Dubăsari, Edineţ, Hînceşti, Ialoveni, Teleneşti, Şoldăneşti, UTA Găgăuzia. Raionul Ocniţa a prezentat evenimentele fără dată. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 03 iunie 2013
Muzeul Naţional de Artă din Moldova, amplasat în centrul oraşului Chişinău, este singura instituţie de acest profil din Republica Moldova. Muzeul are în gestiune trei edificii reprezentative, monumente de arhitectură de la cumpăna sec. XIX-XX. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 03 august 2010
Cetatea-citadelă Tighina, cea mai puternică dintre cetățile medievale ale Moldovei, este menționată sub această denumire pentru prima dată în gramota domnitorului Alexandru cel Bun în 1408. La origine cetatea are un punct fortificat al romanilor, după care a fost reconstruită de genovezi și apoi ridicată la rang mare de cetate de apărare în sec. XVI de către Ștefan cel Mare. Citeşte mai mult...
Data publicării: Marţi, 20 iulie 2010
Fondul antropic al mun. Bălți este reprezentat de un șir de monumente arhitectonice de mare valoare istorico-culturală. Dintre ele este necesar, în primul rînd de menționat cîteva lăcașe de cult. Aici se înalță Biserica Veche (1775), biserica ”Sf. Nicolae”, cu clopotniță aparte, construită în stil romano-catolic (se aseamănă cu un costiol polonez), ridicată de boierul moldovean Gheorghe Panaiot (1791 - 1795, arhit. vienez Vaisman),menită pentru 300 de negustori armeni din Galiția, cărora, nu se știe din care considerente, nu li s-a permis să se mute cu traiul în Moldova. Biserica a fost sfințită în 1804 și transformată în lăcaș de cult ortodox. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Mai spre sud se află ansamblul conac - parc de la Mîndîc (numit și vila cu parc Mîndîc), sădîi în 1896, la cîțiva kilometri de satul cu același nume, nu departe de drumul ce duce la Soroca. Are o suprafață de 16,4 ha. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Pe spațiul rezervației Rudi - Arionești se găsesc cîteva monumente arheologice foarte vechi, reprezentate de cetăți. Una din ele, numită ”La șanțuri” (calificată și ca Horodiște) este situată lîngă pădurea de pe povîrnișul Nistrului la o depărtare de 3 km de satul Rudi. Ea a fost construită de daco-geți acum cca. 2500 de ani și poate fi identificată cu orașul antic Maetonium. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Tot pe moșia satului Rudi pe un platou înalt triunghiular, ocrotit din două părți de păduri și maluri abrupte, răzbat la suprafață ruinele unei cetăți a tracilor sau a geto-dacilor, numită ”La trei cruci”. Cetatea este slab studiată. Pe zidurile ei se găsesc pietroaie enorme, simetrice, cu o lungime de 4-5 m și o lățime de 1-2 m, fiecare cîntărind aproximativ zece tone. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
O cetate de pămînt mai mică, dar nu mai puțin impresionantă se află în canionul pitoresc în aval cu mănăstirea Rudi (la 1 km depărtare de ea), aproape de Nistru. Cetatea are forma unei farfurii, cu înălțimea de 10 m și mai bine, prezentîndu-se ca o ridicătură rotundă, puțin înclinată, avînd 60-70 m în diamentu și împrejurată de un șanț, numită ”Farfuria turcului”. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
De importanță europeană și națională sînt unele monumente istorice din regiunea de nord-est (nistreană). Lîngă satul Lipnic la 20 august 1470 a avut loc lupta lui Ștefan cel Mare cu tătarii, în care ultimii au fost înfrînți. Aici în iunie 2004 a fost instalată o stelă comemorativă. Nu departe de sat se află o horodiște - fosta întăritură de pe vremuri. Horodiștea și locul luptei viteazului domnitor moldovean, ocupat de două sectoare împădurite cu o suprafață de 1,6 și 1,8 ha pe care cresc molizi, mesteceni albi, pini, tei, sînt luate sub ocrotirea statului. Acest loc, numit Braniștea Lipnicului, e vizitat de numeroși savanți și turiști. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iulie 2010
Monumentele arhitectonice în zona Prutului Superior sînt considerate și conacele care au aparținut unor reprezentanți ai nobilimii basarabene. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 19
» Toate înregistrările
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310766
Total ieri: 1037
Total azi: 402