Puncte de atracţie turistică
Rezervația științificvă hidrologică Prutul de Jos
Data publicării: Joi, 05 august 2010

Rezervația științificvă hidrologică Prutul de Jos  (1691 ha, inclusiv 312 ha ocupate de pădure), situată între comuna Slobozia Mare și rîul Prut la 12 km de Dunăre, a fost  organizată în 1991. Rezervația ocupă lacul Beleu (10 km patrați) și lunca din jur cu zăvoaie și pajiști, cu plante ierboase specifice locurilor umede și reprezintă o mică oază din paradisul de odinioară al Prutului Inferior. Scopul acestui obiectiv de stat este conservarea și protecția biodiversității floristice și faunistice a ecosistemelor acvatice și palustre din lacul Beleu și a bălților din jurul lui. În rezervație au fost înregistrate 270 specii de plante vasculare și 241 specii de animale (inclusiv 34 specii de mamifere, 7 de reptile, 11 de amfibieni). Numărul speciilor de păsări atinge 168, din care 50 specii arboricole clocitoare. Din numărul total de specii, 33 sînt rare, iar 12 se află pe cale de dispariție. În lacul Beleu au fost evidențiate 120 specii de animale acvatice nevertebrate. Ihtiofauna este reprezentată prin 42 specii de pești. Spațiul rezervației este un loc de adăpost pentru speciile relictare și rare de plante, cum ar fi broscărița, ciulinul de apă, cornaciul plutitor, cosorul demens, feriga de baltă, foarfeca bălților, iarba brostelor, nucile de baltă, nufărul alb și cel galben, orzoaica de apă, pătlagina apei, peștișoara, plătica, săgeata apei, stînjenelul, valisneria ș.a. Astfel de specii de plante ierboase cum sînt pipirițigul, broscărița, răchițica, albumela pe teritoriul Republicii Moldova sînt întîlnite numai aici.Nufărul alb, peștișoara, cornacii, telipteris de baltă, vița de pădure sînt incluse în Cartea Roșie a republicii.

Fiind situată aproximativ la parelela 45 grade (la jumătate de distanță între polul nord și ecuator) acestă zonă cu plante de baltă (stuf, trstie etc) reprezintă locul de pasaj pentru numeroasele specii de păsări migratoare (egreta mică, egreta mare, barza albă, cormoranul mic, lebăda, lopatnicul, pelicanul, , caloforul alb, pescărușul albastru, huliganul-pescar, țigănușul, rața cu cap alb, rața sulitar, cocostîrcul, buhaiul de baltă, stîrcul galben etc.), loc de cuibărit și reproducere a păsărilor de baltă și a speciilor de pești marini valoroși.

Restabilirea echilibrului natural în zona Prutului Inferior necesită extinderea suprafețelor protejate de stat.Ihtiofauna lacului Beleuconține 42 specii de pești. Pe teritoriul rezervației se află un prețios monument geologo-paleontologic, cum sînt Rîpele de la Văleni.Însă situația ecologică a rezervației este gravă. Refacerea echilibrului geologic în acest spațiu  este posibil doar prin păstrarea naturală a bălților Prutului, prin mărirea suprafețelor pădurilor de luncă și extinderea rezervației, încadrînd-o în rezervația biosferică interstatală Delta Dunării, care ar cuprinde spații din România, regiunea Odesa și Republica Moldova.

Sursa: Florea Serafim. Potențialul turistic al Republicii Moldova. - Chișinău, 2005.

 

Alte înregistrări
Data publicării: Vineri, 06 august 2010
Rezervațiile peisagistice ale Regiunii de Sud sînt Lunca inundabilă de lîngă Antonești (93,6 ha), Chioselia (307 ha, la nord-vest de satul cu aceeași denumire), Codrii Tigheci (2519 ha, situați între satele Lărguța și Capaclia, ocolul silvic Cantemir) și Rîpele de la Cimișlia (256 ha, la sud de orașul Cimișlia, pe drumul spre Basarabeasca). Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 august 2010
Un loc important îl ocupă rezervațiile silvice (de la nord spre sud) Molești-Răzeni (2507 ha din ocolul silvic Răzeni), Molești (5 ha, la 2 km sud de satul Molești, același ocol silvic), Hîrtopul Moisei (101 ha, ocolul silvic Mihailovca la est de Cimișlia), Liceul Bolgrad (54 ha în apropierea de s. Frumușica, oc. silvic Congaz), caraculacu de lîngă satele Tartaul și Crăciun, Ciobalaccia (13,4 ha la 2 km est de satul cu aceeași denumire) din ocolul silvic Baimaclia, Ostianova (211,2 ha din ocolul silvic Hîrtop nu departe de or. Iargara), Baurci (93,1 ha la sud de satul Baurci-Moldoveni, ocolul silvic Larga), Vadul lui Isac, (65 ha, ocolul silvic Slobozia), Flămînda (71 ha, ocolul silvic Vulcănești), rezervațiile de plante medicinale Cahul (343 ha, ocolul silvic Larga), Bulgac (56 ha lîngă întreprinderea agricolă Bugeac, la nord de Comrat) și rezervația mixtă Cantemir (132 ha din lunca rîului Prut mai la sud de orașul Cantemir) și ecosistemul acvatic ”Lebăda albă” (30 ha la nord-vest de orașul Leova). Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 august 2010
În această regiune sînt luate sub protecție 14 monumente geologice și paleontologice cu o suprafață de 75 ha Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 august 2010
Sudul Republicii Moldova este a doua regiune a Basarabiei cu monumente paleontologice unice. Concentrări neobișnuite ale rămășițelor scheletice de animale din trecutul preistoric aici au fost găsite în văile rîurilor Salcia Mare, Cahul, Prut, cele mai valoroase fiind luate sub ocrotirea statului. În aceste concentrări sînt sedimente din pliocen (4-1 mil de ani în urmă), fiind reprezentate, în cea mai mare parte , prin aluviuni de nisip și prundiș, ce formează un strat de pînă la 50-60 m. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 06 august 2010
Pe baza apelor minerale de la Cahul s-a construit o stațiune balneologică - ”Nufărul alb”. Aceste ape, depistate în 1956, după o anumită exploatare geologică, s-au dovedit foarte prețioase, ele avînd o componență chimică și energetică unică. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Schitul Noul Neamț a fost întemeiat în anii '90 de călugării mănăstirii Noul Neamț, cu sprijinul locuitorilor din satele din împrejurimi. Schitul are trei biserici: a Sfîntului Mucenic Dorimedont, alta închinată Sfîntului Mucenic Vichentie, iar a treia cu hramul Sfîntul Simeon Noul Teolog. Bisericile sunt construite în stil moldovenesc, iar slujbele au început să intre în tipicul obișnuit. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Țipova este una dintre cele mai frumoase din Basarabia. Este situată deasupra Nistrului și cuprinde trei complexe mănăstiresti săpate în stîncă. Primul ansamblu este alcătuit din cîteva chilii și o biserică cu hramul înăltarea Sfintei Cruci și dateaza din perioada secolelor XI-XII. Biserica Sfîntul Nicolae a fost centrul celui de-al doilea complex mănăstiresc, întemeiat în veacul al XIV-lea. Cea mai mare aglomerare de chilii se aflî în jurul bisericii Adormirii Maicii Domnului, datată din secolele XVI-XVIII. La începutul sec. al XIX-lea acest ansamblu din urmă înca funcționa ca schit, iar în 1842 se desfiintează. În anul 1828, pe deal, deasupra complexelor rupestre s-a înălțat biserica schitului, care redevine în 1919 mănăstire. Pînă atunci, schitul s-a aflat sub administrarea mănăstirii Saharna. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Rezervația peisagistică Trebujeni este formată din defilee, stîncile și peșterile aflate în ele, canioanele Răututlui și afluenților lui Ivancea și Drăghinici între satele Furceni și Trebujeni cu o suprafață de circa 500 de ha. Albia Răutului aici întretaie un șir de stînci calcaroase de origine sarmațiană, formînd maluri abrupte, vaduri, cascade. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
Localitățile Puhăceni, Piatra, Jeloboc, Furceni, Brănești, Ivancea,Trebujeni, Butuceni, Morovaia, Mășcăuți, Bălășești, Răculești, Jăvreni ș.a. prezintă construcții inedite caracteristice bazinului inferior al Răutului, în care s-a format un cult al arhitecturii din piatră, unical în felul său în tot spațiul românesc. Majoritatea elementelor constructiv-decorative aici sînt realizate din piatră: coloane, galerii, stîlpi, ornamente, scări, foișoare, capiteluri, parapeturi, hogeaguri, frontoane ale caselor, fațade ale beciurilor, garduri, fîntîni, uluce, izvoare, porți, crucifixuri, răstigniri. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 02 august 2010
În Regiunea Orheiană se află vestitul parc de la Ivancea cu o suprafață de 4,6 ha, fondat în 1880, în care s-au păstrat arbori seculari.Din cele 40 de specii de copaci și arbuști, 9 sînt rare. Parcul este ocrotit de stat. În fostul conac de aici, construit de negustorul Carabet Belioz și de urmașii săi în a doua jum. a sec. XIX, activează un muzeu de artă populară. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 65
» Toate înregistrările
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310858
Total ieri: 682
Total azi: 494