Puncte de atracţie turistică
Mănăstirea Pripiceni-Curchi
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010

Mănăstirea Pripiceni-Curchi (mănăstire de călugărițe, 14 viețuitoare)

Hramul mănăstirii Pripiceni-Curchi: Sfîntul Dimitrie Izvorîtorul de Mir 

Stareț: maica Serafima 

Administrator: ieromonah Ioan Hanganu

Adresa: sat Pripiceni, com. Trifești, jud. Orhei

Așezare: la aprox. 90 km de Chișinau, sau la 16 km SV de Rezina, în apropierea comunei TrifeștiO familie înstărita de români basarabeni cumpără, în anul 1808, o mare suprafață de teren, pe care o dăruiește mănăstirii Curchi. Donatorii Teodor Sabău și sotia sa se călugăresc, sub numele de Filaret și Magnisia. Prin anii 1817-1818, călugării mănăstirii Curchi care lucrau pe această moșie construiesc aici un mic schit din lemn. Intre anii 1870-1873 călugării construiesc, cu ajutorul răzeșilor din satul Pripiceni, o biserică din lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului.

In 1903 este construită biserica Sfîntul Dimitrie Izvorîtorul de Mir. În 1918, între mănăstirea Curchi și schitul care aparținea mănăstirii intervine un conflict, care duce la despărțirea lor.

În octombrie 1959 schitul Pripiceni-Curchi se desființează, prin transferarea călugărilor la mănăstirea Căpriana. Chiar în altarul bisericii Adormirea Maicii Domnului se inființeaza bucătăria unei cantine a spitalului TBC, instalat in mănăstire.


Mănăstirea Pripiceni-Curchi se reînfiinteaza în anul 1994. Sunt reparate bisericile Sfîntul Dimitrie și Sfînta Treime. Aceasta din urma este construita în tinda bisericii Sfîntul Dimitrie, fiind folosită ca biserică de iarna.

Icoane și sfinte odoare: o icoana a Maicii Domnului "Bucuria tuturor scarbitilor", veche de peste 200 de ani.

Sursa: www.CrestinOrtodox.ro
 

Alte înregistrări
Data publicării: Luni, 03 iunie 2013
Mănăstirea este situată nu departe de centrul istoric al Chişinăului - piaţa Marii Adunări Naţionale, pe strada Ciuflea, 12. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Horești este întemeiata într-o fostă unitate agricolă de mecanizare. Biserica, amplasată într-una din clădirile fostei unităti, a fost sfințită în octombrie 2000. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Schitul Izvoare s-a format dupa 1990, pe lînga biserica Sfîntul Dumitru, construită in 1907 de un proprietar de pămînt cu dare de mînă, pe nume Bantaș. În perioada comunista biserica a fost folosită ca depozit de ingrășăminte chimice, dar dupăa 1990, o data cu înfiintarea schitului, călugării au reconstruit-o aproape în întregime. Tot atunci a fost scoasă la iveala vechea frescă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Japca este singura mănăstire din Basarabia care a rămas deschisa în toată perioada sovietica. Întemeierea ei se pierde în negura vremurilor. Un călugar de la mănăstirea Deleni (din dreapta Prutului) a venit aici spre sfîrșitul veacului al XVII-lea și, în stîncile de pe malul Nistrului, a săpat o biserica cu hramul Înaltarea Sfintei Cruci, întemeind un schit rupestru, în care a viețuit impreună cu cîțiva frați. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Negrea a fost construita în jurul bisericii parohiale din satul Negrea, sat ce a avut de suferit de pe urma alunecarilor de teren din anul 1967. Mutîndu-se o parte din sat, au ramas biserica si cimitirul. In anul 2000, dupa ce în jurul bisericii se construiesc mai multe chilii, este înfiintata mănăstirea. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Nicoreni a fost întemeiată de parohul bisericii din satul Nicoreni (actualul staret), într-o tabără de copii construită în anul 1975 și închisă în anul 1991. În anul 1994, în cantina fostei tabere se sfințește biserica cu hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului "Portarița". Chiliile se afla în pavilioanele ce au aparținut taberei. Tot aici se află cîteva încaperi destinate pelerinilor care sosesc din locuri îndepartate (chiar și din Ucrania), pentru a lua parte la acatistele și slujbele oficiate de părintele Rafail, socotit tămăduitor de boli, cu ajutorul harului lui Dumnezeu. În prezent se construiește biserica de vară, catedrala Sfîntul Mare Prooroc Ilie, cu arhitecturî în stil rusesc. Slujbele se țin după tipic, cu miezonoptica, Ceasurile si Liturghie spre dimineată. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Răciuia a fost înființata în anul 1797, de către doi frați, Andrei și Ioan Rosea, preoți din satul Pașcani. Moșia pe care s-a construit mănăstirea a aparținut răzeșului Lupu Stratan. La început a fost mănăstire de călugări; însa în anul 1811, în urma desființrii schitului Mana din apropierea mănăstirii Curchi, aici se inființează o obște de călugarițe. Se construiesc două biserici: a Nașterii Maicii Domnului (ridicată în 1800 și reînnoită în 1845) și a Sfîntului Ierarh Nicolae (ridicată în 1822, reînnoita în 1880). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
În anul 1777, în apropierea Nistrului se construiește biserica din piatră Sfînta Treime, pe moșia lui Teodor și Andronache Rudea. În jurul bisericii se intemeiază la început o mănăstire de călugări. În anul 1828 este transformată în mănăstire de maici. În 1846, mănăstirea este părăsită, ajungînd în ruină. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Sireți a fost înființată pe 10 decembrie 1998, în ziua prăznuirii Sfîntului Iacob Persul. Mănăstirea este înca în construcție. În anul 2000 a fost sfințită biserica, cu hramul Sfîntul Iacob Persul. Călugării desfașoarăa o bogată activitate misionară printre detinuții de la penitenciarul "Pruncul". Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
La inceput, actuala mănăstire a avut statutul de schit de călugări, întemeiat în anul 1924 de arhimandritul Ghenadie Vornicescu. Între anii 1948-1952 a aparținut de mănăstirea Căpriana. După această dată schitul este închis, iar călugării care nu au vrut să plece au fost arestați. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 53
» Toate înregistrările
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310754
Total ieri: 1037
Total azi: 390