Puncte de atracţie turistică
Mănăstirea "Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron"
Data publicării: Luni, 03 iunie 2013
 
Mănăstirea este situată nu departe de centrul istoric al Chişinăului - piaţa Marii Adunări Naţionale, pe strada Ciuflea, 12. Catedrala Mănăstirii constituie un templu din piatră albă, cu nouă cupole aurite, construit de fraţii Teodor (1796-1854) şi Anastasie (1801-1870) CIUFLI, şi este cunoscută în popor drept „Mănăstirea Ciuflea". Construcţia catedralei a fost începută în anul 1854 şi încheiată în anul 1858. Ctitorii şi întemeietorii sfântului lăcaş, fraţii Teodor şi Anastasie, sunt înhumaţi în apropierea zidului sudic, despre care fapt mărturiseşte inscripţia pe placa de marmoră din interiorul catedralei mănăstireşti. Primul paroh al sfântului lăcaş a fost protoiereul Ioan Butuc. În anul 1972 s-au început lucrările de reparaţie capitală a Catedralei, iniţiatori fiind epitropii bisericeşti: Gordei Cotlearenco (1970-1972) şi Alexandru Gurschi (1972-1990). Restaurarea picturii murale deteriorate a efectuat-o pictorul A.I. Burbela. Pictura a fost executată în stil Vasneţov. În anul 1974 în Catedrală, prin binecuvîntarea Î.P.S. Ionatan, Arhiepiscopul Chişinăului şi Moldovei, a fost ridicat şi înfrumuseţat altarul lateral de sud în cinstea Acoperămîntului Maicii Domnului. 
În anul 2002, obştea monahală deja constituită, s-a adresat către Î.P.S. VLADIMIR, Mitropolitul Chişinăului şi al întregii Moldove cu rugămintea de a înfiinţa la fosta Catedrală "Sf. M. Mc. Teodor Tiron " din Chişinău prima Mănăstire Ortodoxă din capitala Republicii Moldova. Astfel, la 17 iulie 2002, în urma cererii obştii monahale şi a raportului Mitropolitului VLADIMIR, Sf. Sinod al BORU a binecuvântat înfiinţarea Mănăstirii.
 Mănăstirea ,,Sf. Mare Mucenic Teodor Tiron", rămîne a fi un centru spiritual al Mitropoliei, având un loc aparte şi deosebit în istoria Bisericii Ortodoxe din Moldova. În vremile grele ale ateismului, aici s-a păstrat nestinsă candela credinţei strămoşeşti.
  În incinta Catedralei se găsesc icoane vechi, de mare preţ, ferecate în aur şi argint. Enoriaşii Mănăstirii cinstesc în mod deosebit icoanele Maicii Domnului de Hîrbovăţ şi Cazan. Dar o bogăţie spirituală aparte constituie icoanele cu părticele din Sfintele Moaşte ale Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf Cuvios Serafim de Sarov; Sf. Cuvios Antipa Athonitul; Sf. Cuviosi Iov şi Amfilohie de la Poceaev; Sf. Ierarh Ignatie (Breanceaninov); Sf Binecredincioasei Kneaghine Ana de Caşinsc. În anul jubiliar 2000 de la Naşterea lui Hristos, prin milostivirea Bunului Dum­nezeu, din bunăvoinţa şi dragostea frăţească a Patriarhiei Sîrbe, şi îndeosebi a călugărilor din Mănăstirea Hopovo, Mănăstirea a primit un dar de mare preţ: o părticică din Sf. Moaşte a Marelui Mucenic Teodor Tiron. Prin stăruinţa şi jertfa clericilor şi enoriaşilor catedralei (pe atunci), s-a realizat şi înfrumuseţat un Chivot din argint aurit, în care s-a aşezat părticica din Sf. Moaşte. Iar în anul 2004, în ajunul sărbătorii Naşterii Domnului, la Mănăstire a fost adus un Chivot aurit, unde se păstrează 30 părticele din Moaştele Sfinţilor Părinţi de la Lavra Pecersca din Kiev (Ucraina). Ambele Chivote şi icoanele cu părticele din Sfintele Moaşte sunt expuse în naosul Mănăstirii spre închinarea tuturor binecredincioşilor creştini. Aici slujbele se săvîrşesc după tipicul mănăstiresc: seara şi dimineaţa, în fiece zi. 

 Sursa: http://ciuflea.md/blog/2009-05-07-2

 

Alte înregistrări
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Horești este întemeiata într-o fostă unitate agricolă de mecanizare. Biserica, amplasată într-una din clădirile fostei unităti, a fost sfințită în octombrie 2000. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Schitul Izvoare s-a format dupa 1990, pe lînga biserica Sfîntul Dumitru, construită in 1907 de un proprietar de pămînt cu dare de mînă, pe nume Bantaș. În perioada comunista biserica a fost folosită ca depozit de ingrășăminte chimice, dar dupăa 1990, o data cu înfiintarea schitului, călugării au reconstruit-o aproape în întregime. Tot atunci a fost scoasă la iveala vechea frescă. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Japca este singura mănăstire din Basarabia care a rămas deschisa în toată perioada sovietica. Întemeierea ei se pierde în negura vremurilor. Un călugar de la mănăstirea Deleni (din dreapta Prutului) a venit aici spre sfîrșitul veacului al XVII-lea și, în stîncile de pe malul Nistrului, a săpat o biserica cu hramul Înaltarea Sfintei Cruci, întemeind un schit rupestru, în care a viețuit impreună cu cîțiva frați. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Negrea a fost construita în jurul bisericii parohiale din satul Negrea, sat ce a avut de suferit de pe urma alunecarilor de teren din anul 1967. Mutîndu-se o parte din sat, au ramas biserica si cimitirul. In anul 2000, dupa ce în jurul bisericii se construiesc mai multe chilii, este înfiintata mănăstirea. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Nicoreni a fost întemeiată de parohul bisericii din satul Nicoreni (actualul staret), într-o tabără de copii construită în anul 1975 și închisă în anul 1991. În anul 1994, în cantina fostei tabere se sfințește biserica cu hramul în cinstea icoanei Maicii Domnului "Portarița". Chiliile se afla în pavilioanele ce au aparținut taberei. Tot aici se află cîteva încaperi destinate pelerinilor care sosesc din locuri îndepartate (chiar și din Ucrania), pentru a lua parte la acatistele și slujbele oficiate de părintele Rafail, socotit tămăduitor de boli, cu ajutorul harului lui Dumnezeu. În prezent se construiește biserica de vară, catedrala Sfîntul Mare Prooroc Ilie, cu arhitecturî în stil rusesc. Slujbele se țin după tipic, cu miezonoptica, Ceasurile si Liturghie spre dimineată. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
O familie înstărita de români basarabeni cumpără, în anul 1808, o mare suprafață de teren, pe care o dăruiește mănăstirii Curchi. Donatorii Teodor Sabău și sotia sa se călugăresc, sub numele de Filaret și Magnisia. Prin anii 1817-1818, călugării mănăstirii Curchi care lucrau pe această moșie construiesc aici un mic schit din lemn. Intre anii 1870-1873 călugării construiesc, cu ajutorul răzeșilor din satul Pripiceni, o biserică din lemn cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Răciuia a fost înființata în anul 1797, de către doi frați, Andrei și Ioan Rosea, preoți din satul Pașcani. Moșia pe care s-a construit mănăstirea a aparținut răzeșului Lupu Stratan. La început a fost mănăstire de călugări; însa în anul 1811, în urma desființrii schitului Mana din apropierea mănăstirii Curchi, aici se inființează o obște de călugarițe. Se construiesc două biserici: a Nașterii Maicii Domnului (ridicată în 1800 și reînnoită în 1845) și a Sfîntului Ierarh Nicolae (ridicată în 1822, reînnoita în 1880). Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
În anul 1777, în apropierea Nistrului se construiește biserica din piatră Sfînta Treime, pe moșia lui Teodor și Andronache Rudea. În jurul bisericii se intemeiază la început o mănăstire de călugări. În anul 1828 este transformată în mănăstire de maici. În 1846, mănăstirea este părăsită, ajungînd în ruină. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
Mănăstirea Sireți a fost înființată pe 10 decembrie 1998, în ziua prăznuirii Sfîntului Iacob Persul. Mănăstirea este înca în construcție. În anul 2000 a fost sfințită biserica, cu hramul Sfîntul Iacob Persul. Călugării desfașoarăa o bogată activitate misionară printre detinuții de la penitenciarul "Pruncul". Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 04 august 2010
La inceput, actuala mănăstire a avut statutul de schit de călugări, întemeiat în anul 1924 de arhimandritul Ghenadie Vornicescu. Între anii 1948-1952 a aparținut de mănăstirea Căpriana. După această dată schitul este închis, iar călugării care nu au vrut să plece au fost arestați. Citeşte mai mult...

Rezultatele 1 - 10 din 53
» Toate înregistrările
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310789
Total ieri: 1037
Total azi: 425