Puncte de atracţie turistică
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
Vestitul parc de la Țaul ocupă o suprafață de 46,2 ha, cu mulți arbori seculari, fondat în 1901 - 1903 de către bancherul , proprietarul acsetei moșii A.I.Pommer din Odesa, originar din Grecia, căsătorit cu Alexandrina, fiica nobilului Ioan C. Bogdan, moșier la Cuhureștii de Sus. Citeşte mai mult...
Data publicării: Luni, 19 iulie 2010
La Rediul Mare (11 km distanță de or. Dondușeni) se află un conac-parc al fostului general V. Dombrovski pe moșia socrului său, I. Brjovscki. Lucrările de amenajare au fost executate între anii 1912-1924 de către același V. Vladislav-Padalco din Odesa. Baza fondului arborifer o formează speciile locale și cele aclimatizate. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iulie 2010
Un rol important în dezvoltarea turismului îi revine lacului de acumulare de la Costești/Stînca pe Prut, ce se întinde în susul rîului pînă la satul Viișoara pe o lungime de 70 km liniari, ocupînd o suprafață de 59 km patrați cu capacitatea de acumulare de 1 md 285 mil. metri cubi și o adîncime maximă de 43 metri. Barajul are o lățime de 710 metri, forța hidrocentralei constituie 32 mii kWt. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 16 iulie 2010
În regiunea Pruteană (de Nord-Vest) au fost descoperite unele monumente arheologice, care prezintă interes științific. Este vorba de așezările omenești din perioada paleoliticului superior (epoca pietrei cioplite), urmele cărora au fost găsite în grotele de la Duruitoarea Veche, cunoscută în toată lumea (grota de aici este formată dintrei camere cu o lungime totală de 49 metri și o lățime de 5 - 9 metri). Arheologii au găsit aici mostre fosile din perioada glaciară, vestigii ale culturii preistorice. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
În aria rezervației Tețcani (164 ha la nord de satul cu același nume), situată în partea inferioară a rîului Vilia sînt mai multe meandre. În apropiere de comuna Tețcani apar aflorimente de roci calcaroase din sarmațiul inferior. În multe locuri ele sînt acoperite cu un înveliș din specii de plante ierboase: bărboasa, cimbrul, salvia și altele. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
Rezervația Complexului geologic și paleontologic din bazinul rîului Lopatnic are farmecul său. Între satele Caracușenii Vechi și Corjeuți el taie aproape oblic masivul de recifi calcaroși, formînd cîteva defilee și chei adînci și înguste. Cel mai impresionant este defileul Ciuntucu maluri abrupte, aproape fisurate de grote și peșteri asînci. Una din peșteri este numită de localnici ”Borta Ciuntului”. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
Un adevărat muzeu de istorie naturală reprezintă rezervația ”La Castel” (746 ha în valea rîului Racovăț, mai jos de s. Gordinești), care ocupă pantele calcaroase cu numeroase stînci golașe ale rîulețului Racovăț, situată pe ambele lui maluri. Aproape de satul Gordinești rîulețul cotește brusc, îmbrățișînd din partea de nord-vest un recif uriaș, cu o lungime de circa 1000 de metri și o lățime de 350 metri. În spațiul rezervației au fost descoperite grote, peștere, așezări omenești vechi. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
Rezervația ”Fetești” (555 ha la nord-est de satul cu același nume) este situată între satele Trinca și Fetești, unde rîul Draghiște (afluent din dreapta Racovățului) meandrează printre locuri calcaroase, formînd un defileu cu maluri înalte și abrupte, cu o înălțime de pînă la 250 de metri. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
O rezervație unicală este ”Suta de Movile” (1072 ha), situată la est de satele Braniște și Cobani paralel cu lunca Prutului. Peisajul natural de aici este reprezentat de o mulțime de mivile (peste 3500) ovale sau alungite de diferite mărimi de la 1-3 pînă la 30 m înățlime. Cea mai impunătoare este așa-numita ”Movila Țiganului”. Citeşte mai mult...
Data publicării: Joi, 15 iulie 2010
Un interes sporit pentru turiști reprezintă valea rîului Ciuhur de la gura acestuia (lacul de acumulare Costești) și pînă la or. Cupcini pe o întindere de 50 km, în aria căruia sînt situate mai multe monumente geologice unicale. Cele mai impresionantee sînt defileele și stîncile de lîngă comunele Ciurt, Stolniceni, Pociumbeni, Văratec, Duruitoarea, Costești (bazinul rîului Ciuhur), Gordinești, Buzdugeni, Brînzeni (valea rîului Racovăț), Trinca, Fetești, Burlănești (valea rîului Draghiște, afluent al rîului Racovăț). Citeşte mai mult...

Rezultatele 41 - 50 din 66
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310785
Total ieri: 531
Total azi: 421