Puncte de atracţie turistică
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Vărzărești cu hramul ”Sf. Dumitru” este atestată documentar într-un hrisov al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun din 1420, reconstruită în 1770 de protoiereul Constantin Macarescu din Chișinău. A fost arsă pînă în temelie, apoi reconstruită din piatră albă. Fiind complet jefuită în 1959, abia către 1992 au început lucrările de restaurare. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Hîrbovăț a fost zidită din piatră în 1730 de boierul Constantin Carpuz. Pe locul unei biserici mai vechi din lemn, în 1816 a fost clădită biserica ”Adormirii Maicii Domnului”, reinnoită în 1828-1855. În a doua jumătate a sec. XIX (1870) a fost construită biserica de vară ”Sf. Duh” și o clădire cu 3 nivele pentru chilii. A devenit vestită din 1790 prin icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, care călătorea anual cu alai de la Hîrbovăț la Mitroploia din Chișinău și în sens opus. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Hîrjauca cu hramul ”Înălțarea Domnului” își începe istoria din 1740 din inițiativa și cu concursul m onahului Teodossie pe moșia boierului Niculiță, cînd aici a fost ridicat un schit. Principalele construcții au fost ridicate începînd cu anul 1818. Biserica de iarnă ”Sf. Spiridon” și chiliile pentru călugări au fost terminate în 1836. În 1848 în locul unei biserici vechi din lemn a fost clădită una din piatră - actuala biserică. În 1872 pe lîngă mănăstire a fost deschisă o școală unde învățau vreo 29 de copii orfani din partea locului. Timp de peste 100 de ani acest lăcaș a fost reședința de vară a Mitropolitului Moldovei. În 1953 mănăstirea a fost închisă. Peste 5 ani (1958) aici se deschide un spital balneologic, iar în 1959 - un sanatoriu, care treptat și-a creat infrastructura necesară. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Istoria mănăstirii Țigănești cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” începe la 1725, după alte date - și mai devreme, cu osîrdia boierului Lupu Dencu și răzeșilor din satele Cobîlca, Onești și Țigănești. La început ea a fost o simplă biserică din bîrne, care adăpostea și ascundea pe creștinii din apropiere de năvălirile tătarilor. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea de maici Suruceni cu hramul ”Sf,. Gheorghe”, situată în apropiere de satul cu același nume a fost construită în 1785 de ieromonahul Iosif și continuată de pitarul Casian Suruceanul. Istoria ei este legată de numele arhiepiscopului Dionisie Erhan (1868 - 1943), mare ierarh și cărturar al Moldovei, senator în primul Parlament al României în 1918, care a slujit aici toată viața (unde și este înmormîntat) și de egumenul Anatolie Poiană, care la 1860 a întemeiat biserica ”Sf. Nicolae” din acest complex mănăstiresc. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Tabăra cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” a fost înălțată de boierul Gheorghe Ruso în 1784 (după alte date - în 1779), redeschisă în 1989. Dispune de o biserică. La mănăstire se păstrează lista a 59 de ofițeri și soldați ai armatei Române, originari din Basarbia, căzuți pe poziția de luptă a unui divizion românesc de artilerie în 1944 nu departe de satul Tabăra, loc numit de băștinași ”la crucea românilor”. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Hirova (Nicolăieuca) cu hramul ”Sf. Simion Stîlpnicul” a fost construită în 1836, în locul unei biserici distruse de flăcări în 1803, ultima de numele lui Ștefan cel Mare. Redeschisă în 1992. Actualele două biserici au fost construite în 1836 și 1863. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
Mănăstirea Condrița, fost schit al mănăstirii Căpriana cu hramul ”Sf. Ierarh Nicolae”, s-a înălțat în 1783 din inițiativa ieromonahului Iosif și susținută de călugării din mănăstirea Căpriana. Redeschisă în 1993. Are două biserici. Această mănăstire este prima care, după 1991, a aderat la biserica neamului - Mitropolia Basarabiei. La mănăstire este înmormîntat Dionisie Erhan (1868 - 1943), membru al Sfatului Țării, fost senator în primul Parlament al României întregite din 1918. Citeşte mai mult...
Data publicării: Vineri, 30 iulie 2010
În zona Codrilor prezintă interes bisericile din lemn ”Sf. Dumitru” din Mîndra (1827), ”Sf. Arghangheli Mihail și Gavriil” la cimitirul din Vorniceni (1839), ”Sf. Cuvioasa Parascheva” din Pănășești, ”Sf. Tiron” din Cotul Morii (1812), ”Sf. Nicolae” din Horodiște (sec. XVIII), cea din Bălăurești (1809), precum și unele biserici din piatră, cum ar fi cele din Vărzărești (1794), Sireți (înc. sec. XIX), ”Sf. Apostoli Petru și Pavel” din Lăpușna (1818), ”Sf. Parascheva” din Horodiște (1888), cele din Bezeni (1870), Nișcani (1909, proiectată de cunoscutul arhitect A. Sciusev), Vorniceni (1912), Ciutești (1936), capela familiei Alexandru Donici din Bezeni (1848), astăzi Donici și altele. Citeşte mai mult...
Data publicării: Miercuri, 21 iulie 2010
În anul 2003 s-au împlinit 230 de ani de la deschiderea mănăstirii Dobrușa. Această mănăstire a fost fondată la început ca schit pe mosia satului Dobrușa. Întemeierea ei este atestată în 1772, cînd un monah venit de la mănăstirea Pobrata (Probota) din jud. Suceava a zidit aici hramul ”Sf. Nicolae”. În anii 20 ai sec. XX acestă biserică servea drept capelă de cimitir și pentru slujbele bătrînilor schimnici retrași de la mănăstirea Probota. Din cauza creșterii numărului de călugări și a lipsei de apă, părinții s-au coborît în Valea Lacului, unde apa se găsea mai lesne și cu sprijinul boierului Toma Cozma au ridicat în 1882 o biserică mare din piatră cu hramul ”Sf. Nicolae”. Mai apoi mănăstirea s-a lărgit, constituind un ansamblu din 3 biserici. Citeşte mai mult...

Rezultatele 31 - 40 din 54
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310795
Total ieri: 1037
Total azi: 431