Conducerea
Nicolae PLATON, Director General
Biografie

 

 Curriculum Vitae

 

NICOLAE PLATON
 
DATA NAŞTERII:            10.07.1972
 
LOCUL NAŞTERII:         Moldova, r-nul Rezina s.Pripiceni.
 
NAŢIONALITATEA:        Republica Moldova
 
STAREA CIVILĂ:            Căsătorit. Doi copii
 
STUDIILE:
1979-1987                    Şcoala medie necompletă satul natal.
1987-1989                    Şcoala NR.1, or. Rezina, Moldova.
1990-1995                    Student Academia de Studii Economice, specializarea Contabilitate Control
                                        și Analiza Activității Economice în Industrie. Calificarea economist.
   1998-2001                    Doctorantura ASEM
 
ACTIVITATEA DE MUNCĂ:
1989-1990                   Metodist pe sport satul natal
1993-1998                   Director executiv Clubul de Turism pentru tineret «GIRUETA»
  1995-1998                    Lector asistent la catedra „Contabilitate şi Audit” ASEM,
                                         Şef laborator contabilitate automatizată ASEM
  1998-1999                    Director general adjunct pe probleme economice S.A.”Moldova-TUR”   
  1999-2002                    Specialist principal în direcţia organizarea turismului S.A. Moldova-TUR”.
  2002-2009                    Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova
                                         Conferenţiar universitar la catedra „Management” din cadrul Academiei
                                         de Studii Economice din Moldova (ASEM)
 2004 – 2009                  Director general al Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din
                                    Industria Turistică
 2009 – 2012                  Şef al Inspectoratului Fiscal Principal de Stat
 2012- 2013                    Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism din Moldova
 2012- 2013                    Director al Școlii Superioare de Turism și Servicii Hoteliere ASEM
 
 

ACTIVITATE OBŞTEASCĂ:

 

1993-1998                   Preşedintele Ligii Studenţilor ASEM
1995-1997                   Preşedintele Federaţiei Organizaţiilor Studenţeşti şi de Tineret din Moldova.
 
STAGIERI: SUA, Bulgaria, Marea Britanie, Germania, Franța, Norvegia, Polonia, Turcia, România, Ucraina, Rusia, Egipt.
 
MENŢIUNI: DIPLOMA de ONOARE pentru merite deosebite personale în dezvoltarea turismului din Republica Moldova(Ordinul Ministerului Culturii şi Turismului Nr. 46/p din 24.04.07)
 
DIPLOMĂ DE GRADUL I pentru contribuţie personală la pregătirea specialiştilor din ramura turistică(Proces verbal nr.1 al Ministerului Culturii şi Turismului din 25 septembrie 2009).
DIPLOMA GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA DE GRADUL I pentru muncă prodigioasă în cadrul Serviciului Fiscal de Stat, contribuție la fortificarea sistemului bugetar fiscal al țării, promovarea reformei administrării fiscale prin perfecționarea permanentă a mecanismelor de administrare fiscală. (Proces Verbal nr. 1802-01856 din 29.06.2012).
 
GRAD ŞTIINŢIFIC:   Doctor în ştiinţe economice (Tema: Managementul adaptării industriei turistice a Republicii Moldova la condiţiile economiei de piaţă)
GRAD DIDACTIC: Conferenţiar universitar la catedra „Management”, ASEM.
GRAD ONORIFIC: Doctor Honoris Causa (Academia Internațională de Informatizare din NeW-York, SUA, filiala RM.)
GRAD PUBLIC: Consilier de stat al Republicii Moldova de clasa I
CUNOAŞTEREA LIMBILOR: Româna, Rusa.
SISTEMELE OPERAŢIONALE:  Windows, Word, Excel.
Atribuţii

 

a) asigură respectarea conformă a actelor legislative şi normative și realizarea sarcinilor  atribuite Agenţiei;

b) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei; repartizează obligaţiile de funcţii şi stabileşte gradul de responsabilitate a vicedirectorului general, a şefilor subdiviziunilor şi ai instituţiilor subordonate;

c) modifică şi ajustează statul de personal al aparatului central, în funcţie de necesitatea optimizării formelor organizatorice, în limitele structurii şi efectivului aprobate de Guvern, precum şi ale fondului de retribuire a muncii;

d) numeşte în şi eliberează din funcţie angajaţii Agenţiei; încheie şi reziliază contracte cu conducătorii instituţiilor subordonate; aplică în privinţa lor măsuri de stimulare sau disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

e) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentară a resurselor financiare pentru acţiuni concrete; exercită controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare;

f) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Agenţiei şi controlează executarea lor;

g) propune Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;

h) reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi privat;

i) reprezintă, în numele Guvernului, interesele statului în relaţiile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străine, încheie şi reziliază contracte şi alte acte juridice, conform competenţelor atribuite;

j) exercită şi alte împuterniciri atribuite prin lege. 

Extras din „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului”

Audienţă

Prima și a treia zi de luni din lună, 15.00-17.00

mun.Chișinău, șos. Hâncești, 53, bir. 310,

Înscrierea cetățenilor se face zilnic, între orele 9.00 - 12.00 la tel. 22 66 34


 


· Stanislav RUSU , Director General Adjunct
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310457
Total ieri: 384
Total azi: 93