Conducerea
Director General
Biografie
         
Atribuţii

 

a) asigură respectarea conformă a actelor legislative şi normative și realizarea sarcinilor  atribuite Agenţiei;

b) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei; repartizează obligaţiile de funcţii şi stabileşte gradul de responsabilitate a vicedirectorului general, a şefilor subdiviziunilor şi ai instituţiilor subordonate;

c) modifică şi ajustează statul de personal al aparatului central, în funcţie de necesitatea optimizării formelor organizatorice, în limitele structurii şi efectivului aprobate de Guvern, precum şi ale fondului de retribuire a muncii;

d) numeşte în şi eliberează din funcţie angajaţii Agenţiei; încheie şi reziliază contracte cu conducătorii instituţiilor subordonate; aplică în privinţa lor măsuri de stimulare sau disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

e) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentară a resurselor financiare pentru acţiuni concrete; exercită controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare;

f) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Agenţiei şi controlează executarea lor;

g) propune Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;

h) reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi privat;

i) reprezintă, în numele Guvernului, interesele statului în relaţiile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străine, încheie şi reziliază contracte şi alte acte juridice, conform competenţelor atribuite;

j) exercită şi alte împuterniciri atribuite prin lege. 

Extras din „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului”

Audienţă

Prima și a treia zi de luni din lună, 15.00-17.00

mun.Chișinău, șos. Hâncești, 53, bir. 310,

Înscrierea cetățenilor se face zilnic, între orele 9.00 - 12.00 la tel. 22 66 34


 


· Stanislav RUSU , Director General
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310395
Total ieri: 417
Total azi: 31