Conducerea
Iurie CARP, Director General
Biografie
          Data naşterii:                   16 august 1965
                                                                                 
Telefon de contact:         (022)226634                                 
 
Starea civilă:                căsătorit, 2 copii
 
Studiile:
                                             
2005-2007         Institutul de Instruire Continuă, calificarea Psiholog.
Iunie 2007         Diploma de master în management.
2004-2007         Academia de Administrare publica pe lângă Preşedintele Republicii      Moldova,     specialitatea „Economie şi Management Public”.
1995-1998         Academia de Studii Economice din Moldova, diplomă de manager-  economist.
Limbile:            Româna (natală), Rusa (excelent), Engleza (slab).
 
Activitatea profesională:
 
Perioada:                                                        Funcția:
21.08.2015        Director General Agenția Turismului a Republicii Moldova
25.02.2015        Director General Agenția Națională pentru Siguranța  Alimentelor
2014- 2015        Consilier al Ministrului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor
2008-2009         AA Moldova-vin director general
2004-2008         SATD Aroma, director general
2003-2004         SATD Aroma, director comercial
2001-2003         S.A. “Seraplant”, director
2000-2001         S.A. “Centrul tehnologiilor noi de securitate a circulaţiei rutiere şi de   ecologie a      transporturilor”, director general
1994-1999         S.A. “Franzeluţa”, director general-adjunct, director comercial
1992-1994         F.P.C. “VESD”, director general
1992                  Compania de asigurare “Asco”, director comercial
1983-1992         Uzina “Signal”, lăcătuş
1983-1985         Serviciul militar
1983                  Fabrica de vinuri “Tătărăşeni”, laborant
 
 
Deprinderi       Sisteme operaţionale: MS-DOS, Windows
tehnice:           Aplicaţii: Microsoft Office, Word, Excel, Acces; Power Point, Outlook, Binder,  Internet.
 
 
Pasiuni:                                    Sport, muzică, turism.
Permis de conducere:             Categorii - A B C D E.

 

Atribuţii

 

a) asigură respectarea conformă a actelor legislative şi normative și realizarea sarcinilor  atribuite Agenţiei;

b) aprobă regulamentele subdiviziunilor Agenţiei; repartizează obligaţiile de funcţii şi stabileşte gradul de responsabilitate a vicedirectorului general, a şefilor subdiviziunilor şi ai instituţiilor subordonate;

c) modifică şi ajustează statul de personal al aparatului central, în funcţie de necesitatea optimizării formelor organizatorice, în limitele structurii şi efectivului aprobate de Guvern, precum şi ale fondului de retribuire a muncii;

d) numeşte în şi eliberează din funcţie angajaţii Agenţiei; încheie şi reziliază contracte cu conducătorii instituţiilor subordonate; aplică în privinţa lor măsuri de stimulare sau disciplinare, în conformitate cu legislaţia;

e) coordonează elaborarea proiectului bugetului anual al Agenţiei şi, în caz de necesitate, intervine cu propuneri privind alocarea suplimentară a resurselor financiare pentru acţiuni concrete; exercită controlul asupra utilizării conform destinaţiei a mijloacelor bugetare;

f) emite ordine ce vizează activitatea de bază a Agenţiei şi controlează executarea lor;

g) propune Guvernului componenţa nominală a Colegiului Agenţiei, organizează şi prezidează şedinţele acestuia;

h) reprezintă Agenţia în relaţiile cu persoanele juridice de drept public şi privat;

i) reprezintă, în numele Guvernului, interesele statului în relaţiile cu persoane juridice şi fizice din ţară şi străine, încheie şi reziliază contracte şi alte acte juridice, conform competenţelor atribuite;

j) exercită şi alte împuterniciri atribuite prin lege. 

Extras din „Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Turismului”

Audienţă

Prima și a treia zi de luni din lună, 15.00-17.00

mun.Chișinău, șos. Hâncești, 53, bir. 310,

Înscrierea cetățenilor se face zilnic, între orele 9.00 - 12.00 la tel. 22 66 34


 


· Stanislav RUSU , Director General Adjunct
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310537
Total ieri: 555
Total azi: 173