Conducerea
Stanislav RUSU , Director General
Biografie
Anul naşterii:        11 decembrie 1977
Starea Civilă:        căsătorit, 2 copii
Naționalitateatea: Republica Moldova

Pregătire profesională:   
2001–2005        Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea “Drept Public”
1995–2000        Academia de Studii Economice din Moldova, Facultatea “Relaţii Economice Internaţionale”
1995                  Înmatriculat la Universitatea Tehnică din Moldova
1985 – 1995      Şcoala medie nr.1, Şoldăneşti, R.Moldova
 

 

Cursuri de perfecţionare:

 

12-20 februarie 2012   „Schimb de experienţă în fiscalitatea internaţională” Lisabona, Portugalia;
20-25 aprilie 2012        „Practicum pentru funcţionarii fiscali” Roma, Italia;
22-28 iunie 2012          „Schimb de experienţă în administrarea fiscală cu Instituţia fiscală Norvegia”, Oslo, Norvegia;
10 -16 noiembrie 2007  „Schimb de experienţă în turismul rural al ţărilor din Europa de Sud-Est” Viena, Austria;
10-25 iunie 2006           „Practicum pentru funcţionarii Guvernului în domeniul turismului” Madrid, Spania;
6-17 noiembrie 2005     „Bringing BSEC closer to Europe: Train the trainers Tourism Programme” organizat de Ministerul Turismului, Atena, Grecia;
24-25 februarie 2004     WTO WORKSHOP „Global tourism trends and best practices”, Chişinău, Moldova;
27-29 noiembrie 2000    “Social Skills in Hotel, Catering and Tourism Sector"  Turcia, Stanbul;
20-24 noiembrie 2000    Centrul naţional de formare managerială în Turism, Bucureşti, Romania.

 

Experienţă profesională:
 
mai 2016 Director general al Agenției Turismului a Republicii Moldova

 2013-2016 Director general adjunct al Agenției Turismului a Republicii Moldova

2011 – 2013  Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Hotelurilor şi Restaurantelor din R.Moldova 

2010 –  2013  Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Şef Direcție Management Strategic; Şef adjunct Direcţie „Relaţii Publice, Cooperare Internaţionale şi Integrare Europeană”, expert, persoană de contact a Organizaţiei Internaţionale a Administraţiilor Fiscale

2008 – 2010  Ministerul Culturii şi Turismului, Şef Direcţie Coordonare şi Marketing. 

2006  – 2008  Ministerul Culturii şi Turismului, Şef Serviciu Relaţii Internaţionale şi Integrare Europeană

2005   Ministerul Culturii şi Turismului, Şef Direcţie „Reglementarea activitaţii turistice”

2004   Departamentul Dezvoltarea Turismului, Şef Direcţie principală „Relaţii internaţionale şi marketing”

2003-2004   Departamentul Dezvoltarea Turismului, Şef Direcţie „Autorizare şi Control”

2000 –2003  Agenţia Naţională de Turism a Republicii Moldova, Şef Secţie “Politică şi Reglementarea activităţii turistice”; 
 
1999  Stagiul lingvistic la Direcţia “Organizaţia Mondială a Comerţului” de pe lîngă Ministerul Economiei al Republicii Moldova.

2006 (activitate prin cumul) Academia de Studii Economice, lector în economie

Activitate de domeniu: 
1.Reprezentarea Republicii Moldova , ca şef de delegaţie la expoziţiile şi tîrgurile internaţionale de turism: Marea Britanie, Olanda, Moscova, Kiev, Bucureşti, Berlin în perioda 2001 – 2009.
2.Membru al delegaţiilor oficiale guvernamentale în misiunea „Moldova prezintă..” şi Comisiei Interguvernamentale în Polonia, Elveţia, Austria, Israel, Germania, Bulgaria în perioada 2003 – 2009.
3.Conducător de proiecte regionale ale organizaţiilor internaţionale : „Iniţiativa de la Kiev”, Îniţiativa Central Europeană, Organizaţia pentru Cooperare Economică ale Ţărilor Bazinului Mării Negre, Organizaţia Mondială a Turismului, etc.

Grad de calificare al funcţionarului public: Consilier de Stat al Republicii Moldova de Gradul II, Clasa I.

Aptitudini tehnice  computerul: Word, Excel, Acces, Internet.

Limbi      Româna – nativă,
               Engleza – excelent,
               Franceza – excelent,
               Rusa – excelent.
 
Interese Sportul, muzică, beletristică.


 
Atribuţii
1.Coordonează elaborarea proiectelor şi avizelor asupra proiectelor de acte normative/legislative cu privire la dezvoltarea turismului, precum şi elaborarea documentelor de politici publice în domeniul turismului;
2.Coordonează activitatea de dezvoltare a turismului intern și receptor;
3.Coordonează și monitorizează activitățile ce țin de raportarea statistică în domeniul turismului;
4.Coordonează dezvoltarea turismului intern şi internaţional într-un mod integrat, echilibrat şi durabil, prin includerea  în circuitul turistic internaţional a patrimoniului turistic naţional;
5.Asigură comunicarea eficientă cu partenerii de dezvoltare, organismele finanțatoare, organizațiile internaționale de profil;
6.Contribuie la crearea unui climat favorabil pentru atragerea investiţiilor în domeniul turismului.
 
Audienţă

A doua și a patra zi de luni din lună, 15.00-17.00

mun.Chișinău, șos. Hâncești, 53, bir. 310,

Înscrierea cetățenilor se face zilnic, între orele 9.00 - 12.00 la tel. 22 66 34


· Director General
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310408
Total ieri: 236
Total azi: 44