Trimite petiţie

Aveţi posibilitatea de a depune petiţia în adresa Agenției Turismului a Republicii Moldova prin intermediul Î.S. „Poşta Moldovei” la adresa: MD 2028, mun.Chişinău, șos. Hîncești, 53, precum şi prin intermediul poştei electronice info@turism.gov.md. În conformitate cu prevederile Legii nr.190-XII din 19.07.1994 “Cu privire la petiţionare”, petiţiile anonime sau cele în care nu sînt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se examinează. Petiţiile trebuie să fie semnate de autor, indicîndu-se numele, prenumele şi domiciliul. Petiţiile în forma electronică conţin informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului. Petiţiile, care nu întrunesc aceste condiţii, nu se examinează.
Vă rugăm să luaţi cunoştinţă de informaţia privind procedura de primire şi examinare a mesajelor pe numele Agenției Turismului, expediate în format electronic.

  1. Pagina oficială www.turism.gov.md constituie o modalitate suplimentară de a asigura dreptul de adresare pe numele Agenției Turismului.

  2. Mesajele în format electronic vor fi examinate în cazul unei descrieri concrete a întrebării sau propunerii din domeniile de activitate ale Agenției Turismului.

  3. Petiţiile în formă electronică vor conţine în mod obligatoriu informaţii privind numele, prenumele, domiciliul şi adresa electronică a petiţionarului.

  4. La prezentarea şi examinarea mesajelor electronice este garantată confidenţialitatea datelor personale şi a informaţiei furnizate.

  5. Textul de adresare trebuie să fie elaborat într-o formă laconică (volumul textului nu trebuie să depăşească 2000 de simboluri).

  6. În urma examinării mesajului Dvs. veţi primi răspuns în format electronic pe adresa electronică indicată în mesaj în termeni prevăzuți de legislația în vigoare.
Numele/Prenumele:
Localitate:
Adresă, telefon:
E-mail:
Mesaj:
Cod de verificare: Toate câmpurile sunt obligatorii!
 
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310667
Total ieri: 436
Total azi: 303