Consiliul Consultativ
 
În conformitate cu Ordinul nr. 30 din 23 iulie 2013 Cu privire la aprobarea componenţei nominale a Consiliului Consultativ pentru Turismși Procesul-verbal al şedinţei Consiliului Consultativ pentru Turism din 01 august 2013 se prezintă lista membrilor.
 
Președintele Consiliului Consultativ
Turcov Elena - Șef catedră turism, ASEM
 
Secretarul Consiliului Consultativ
Portneacov Neli- Director Școala Superioarăde Turism şi Servicii Hoteliere
 
Membrii Consiliului Consultativ
 1. Grișca Vasile – Șef Departament ghizi, ANAT
 2. Mărgineanu Gabriel – Președinte Asociaţia Patronală a Industriei Turismului din Republica Moldova
 3. Lazăr Svetlana – Președinte Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural
 4. Miron Viorel – Preşedinte Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova
 5. Rusu Stanislav – Director General Adjunct al Agenției Turismului a RM
 6. Turcov Elena – Șef catedră turism, ASEM
 7. Coșciug Cristina – Prorector pentru Relaţii Internaţionale, Universitatea Agrară de Stat din Moldova
 8. Portneacov Neli – Director Școala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere
 9. Poiată Anatol – Director “Amadeus Travel Lufthansa City Center”
 10. Lazăr Tatiana – Director “TATRAbis”
 11. Colun Grigore – Director “Calipso Travel Company”
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310488
Total ieri: 813
Total azi: 124