Funcții vacante

 A N U N Ţ 
cu privire la desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante în cadrul Agenției Turismului

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția Turismului anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de:
 
Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
Data limită de depunere a  Dosarului  pentru concurs -  20.05.2015.
Telefon – 022-226634
e-mail – info@turism.gov.md
Adresa poştală – mun. Chişinău, str.Hîncești 53, bir.310
Persoane de contact – Aliona Cernavca, Victoria Barcari

1. Formularul de aplicare
2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.  
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Relublicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310795
Total ieri: 543
Total azi: 431