Funcții vacante
A N U N Ţ 
cu privire la inițierea și prelungira concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante și temporar vacante în cadrul Agenției Turismului
        În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția Turismului anunţă concursul pentru suplinirea funcţiei vacante de:
Specialist principal (fpe) al Serviciului e-Transformare și
Consultant (fpe) al Serviciului  economie şi finanţe;              
                          şi funcţiilor temporar vacante de:
Șef (fpc)  al Serviciului  economie şi finanţe și
Auditor intern (fpe)  al  Serviciului  audit intern
Se prelungește concursul pentru suplinirea funcţiei temporar vacante de:
Consultant (fpe)  al Direcției politici, dezvoltare turistică și marketing
Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:
·         formularul de participare;
·         copia buletinului de identitate;
·         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;
·         copia carnetului de muncă;
·         cazier judiciar;
·         certificat medical.
Data limită de depunere a  Dosarului  pentru concurs - 11.09.2017.
Telefon – 022-226634
e-mail –info@turism.gov.md
Adresa poştală – mun. Chişinău, str.Hîncești 53, bir.310
Persoane de contact – Aliona Cernavca, Victoria David

1. Formularul de aplicare
2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
 
» Sus

© 2019 Agenţia de Investiții din Republica Moldova.
MD-2012 mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare, 134
Tel.: (+373 22) 27 36 54 E-mail: office@invest.gov.md

Total vizitatori: 1310650
Total ieri: 436
Total azi: 286