Funcții vacante

COMISIA DE CONCURS 

a Agenției Turismului a Republicii Moldova

 

     În rezultatul desfășurării probei scrise şi a interviului pentru suplinirea funcţiei publice vacante, se anunță învingătorii concursului:

1.     Pentru funcția de Consultant al Direcției politici, dezvoltare turistică și marketing(perioadă determinată) – dna Svistun Natalia

2.     Pentru funcția de Consultant superior al Serviciului relații externe, integrare europeană și protocol  - dna Șpacov Alexandra

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Agenția Turismului anunţă prelungirea concursului pentru suplinirea funcţiilor vacante de 

 

Auditor intern (fpe)  al  Serviciului  audit intern

Și Consultant (fpe)  al Serviciului economie și finanțe

 

Persoanele interesate pot depune personal/ prin poştă/ prin e-mail Dosarul de concurs:

·         formularul de participare;

·         copia buletinului de identitate;

·         copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau specializare;

·         copia carnetului de muncă;

·         cazier judiciar;

·         certificat medical.

Data limită de depunere a  Dosarului pentru concurs - 20.03.2017.

Telefon – 022-226634

e-mail –info@turism.gov.md

Adresa poştală – mun. Chişinău, str.Hîncești 53, bir.310

Persoane de contact – Aliona Cernavca, Victoria David

 

1. Formularul de aplicare
2. Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. În situaţia în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică la data desfăşurării probei scrise a concursului, sub sancţiunea respingerii dosarului de concurs.
3. Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1311271
Total ieri: 0
Total azi: 907