Posibilități de insturire

 Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere

 

 

Școala Superioară de Turism și Servicii Hoteliere reprezintă o subdiviziune a ASEM și activează în baza Regulamentului de ordine internă.
Scopul acestei instituții este perfecționarea personalului specializat de înaltă calificare în domeniul turismului, capabil să favorizeze dezvoltarea industriei turistice şi serviciilor hoteliere în Republica Moldova.
 
Specialităţile
Categoria
certificatului
Costul studiilor
1.
Administrarea Afacerilor în Turism
 
„A”
2500 lei
 
2.
 
Administrarea Afacerilor în Industria Ospitalităţii
# Hotelărie;
*Restauraţie
 
 
 
„A”
 
2500 lei
3.
Managementul Serviciilor Turistice
 
„B”
2200 lei
4.
Managementul în Industria Ospitalităţii
# Hotelărie;
*Restauraţie
 
„B”
 
2200 lei
6.
Ghid turistic
„C”
2200 lei
 
Pentru mai multe informații consultați fișierele atașate:
 

Eligibilitatea admiterii la cursurile organizate de către Școala superioară de turism și servicvii hoteliere 

Grafic anual de studii
 

Date de contact:

Adresa: MD-2004, Republica Moldova, mun. Chişinău str.B.Bodoni 61et.6, bir.604 

Tel/fax. +(373 22) 54-04-64

 

e-mail: office@anat.md
 
 
Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului
 
Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului oferă posibilitatea de instruire şi perfecţionare continuă în domeniul turismului, program iniţiat în temeiul articolului 38 al Legii nr. 352 - XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova.
 
Formarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor din industria turismului reprezintă un imperativ în ridicarea calităţii produselor turistice. Realizarea acestui obiectiv impune elaborarea şi oferirea unor programe de studii concepute special pentru agenţii sectorului turistic.
 
Implementarea experienţelor internaţionale în instruirea şi perfecţionarea prestatorilor de servicii turistice poate să aducă rezultate durabile într-un termen foarte scurt, fapt necesar pentru crearea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică.
 
Înţelegerea mediului de afaceri şi a schimbărilor din sectorul turistic vor contribui la perfecţionarea metodelor de predare şi evaluare ale Centrului, în scopul oferirii unui training turistic de calitate.
 
Echipa Centrului Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului reuneşte lectori de înaltă calificare şi oferă pentru instruire un program comprehensiv, flexibil, adaptat cerinţelor timpului. Pledaţi pentru cunoştinţe temeinice, practice şi cu rezultate maxime!
 
Informaţie suplimentară pe site-ul CNPCIT: www.turism-studii.md.
 
 
» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Relublicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hânceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md
Site elaborat de MoldData ipv6 ready

Total vizitatori: 942762
Total ieri: 628
Total azi: 531
Online: 1