Evoluţia turismului în Republica Moldova

 

1.5 Evoluţia turismului în Republica Moldova

În prezent aportul turismului în economia naţională este relativ nesemnificativ. Nivelul calitativ scăzut al capacităţilor de cazare şi venitul obţinut din activitatea turistică plasează Republica Moldova printre ţările în care turismul este slab dezvoltat.
În ultimii 10 ani, evoluţia circulaţiei turistice în Republica Moldova manifestă o tendinţă relativă de reducere a numărului de vizitatori, ca rezultat al efectelor negative din sfera economico-socială a ţării (diagrama 1.5.1).
 
Diagrama 1.5.1 - Evoluţia circulaţiei turistice în Republica Moldova
în cadrul turismului organizat (mii vizitatori)
 
 

În pofida faptului că numărul total al vizitatorilor s-a redus de la 140,4 mii în anul 1993 pînă la 115,9 mii în anul 2002, se observă totuşi o tendinţă de creştere a acestui indicator începînd cu anul 1999. Astfel, numărul turiştilor în anul 2002 a crescut cu 55,5 mii în comparaţie cu anul 1998.
 
Evoluţia circulaţiei turistice în cadrul turismului internaţional organizat reflectă aceeaşi tendinţă. În perioada anilor 1995-2002 atît sosirile, cît şi plecările de vizitatori, sînt în descreştere (diagrama 1.5.2).
 
Diagrama 1.5.2 - Evoluţia turismului internaţional organizat
în Republica Moldova (mii vizitatori)
 
Sursa: Departamentul Statistică şi Sociologie

 


Datele din diagrama 1.5.2 relevă tendinţa de descreştere a numărului de vizitatori străini în Republica Moldova, de la 104,1 mii de vizitatori în anul 1995 pînă la 71,8 mii în anul 2002, iar raportul plecărilor şi sosirilor de vizitatori confirmă faptul că Republica Moldova se manifestă constant ca ţară emitentă în cadrul turismului internaţional.
De remarcat, totuşi, tendinţa de creştere a numărului de vizitatori în cadrul turismului intern în perioada anilor 1995-2002 (diagrama 1.5.3).
 
Diagrama 1.5.3 - Evoluţia numărului de vizitatori înregistraţi
în turismul organizat în Republica Moldova,
inclusiv turismul intern (mii vizitatori)
 

 


 

 

Numărul de vizitatori în cadrul turismului intern organizat a sporit de la 16,4 mii în anul 1995 pînă la 44,1 mii în anul 2002, iar ponderea în totalul vizitatorilor s-a majorat de la 13,6% în anul 1995 pînă la 38,1% în anul 2002. Această tendinţă reflectă creşterea cererii populaţiei pentru oferta turistică internă.
Valorificarea activităţii turistice prin volumul încasărilor provenite din activitatea turistică ne permite să urmărim contribuţia relativă a turismului la dezvoltarea economiei naţionale (diagrama 1.5.4).
 
Diagrama 1.5.4 - Evoluţia încasărilor din activitatea turistică a
titularilor de licenţe de turism din Republica Moldova
în perioada anilor 1995-2002 (mii lei)
 

Analizînd evoluţia încasărilor turistice în Republica Moldova în ultimii 8 ani, putem remarca o tendinţă pozitivă, caracteristică după anul 1998, cînd volumul total al încasărilor turistice s-a majorat de la 20,9 milioane lei pînă la 98,6 milioane lei în anul 2002, deşi volumul total al încasărilor turistice în anul 2001 a reprezentat doar 0,3% din PIB.

 Pagina de titlu

 

» Sus

© 2010 Agenţia Turismului a Republicii Moldova.
MD-2028 mun.Chişinău, șos.Hînceşti, 53
Tel.: (+373-22) 22 66 34 E-mail: info@turism.gov.md

Total vizitatori: 1310917
Total ieri: 945
Total azi: 553